COVER NIGHT LIVE
 
 
อยากให้คุณได้ฟังดูอะไรดีดีแบบ ...
 
 
 
เสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562

โรงละครอักษรา
 
ชม    สด     พร้อมกันที่ Facebook Fanpage Green Wave 
 
ชอบดูสดลุ้นบัตรคอนเสิร์ตทุกช่องทาง
 
(เริ่มลงทะเบียนวันจันทร์ที่ 7 มกราคมนี้เวลา 12:00)
 
 
 
  ผ่านแอพพลิเคชั่น AtimeOnline โหลดพร้อมลุ้นทันที!  

ส่งข้อความผ่านทาง GREEN WAVE ที่แอพพลิเคชั่นออนไลน์ได้ทุกช่วงเวลา DJ GREEN WAVE
พิมพ์ C เว้นวรรคตามด้วยชื่อ + เบอร์ + เบอร์โทรศัพท์พร้อมชื่อเพลงที่อยากให้ศิลปินคัฟเวอร์  AtimePoint 2 ที่นั่ง  
 

1 ม.ค. 2562 สะสม ATIMEPOINT กันใหม่ (หมดอายุ 31 ธ.ค. 2562)

สะสมเวลาฟังกรีนเวฟผ่านแอพพลิเคชั่น ATIMEONLINE“ ยิ่งฟังนาน !! พ้อยท์ยิ่งเยอะ !!”


รอบที่ 1 เปิดแลก 50 รางวัล 10,000 AtimePoint: 25 มกราคม 2562 (12.00 น.)  

    รอบที่ 2 เปิดแลก 25 รางวัล 20,000 AtimePoint (ติดขอบเวที): 22 กุมภาพันธ์ 2562 (12.00 น.)        

กติกาการร่วมสนุกลุ้นรับบัตรคอนเสิร์ตฟรี !!
1. ร่วมสนุกลุ้นบัตรคอนเสิร์ตได้ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันในช่องทางที่กรีนเวฟเปิดให้ร่วมสนุกลุ้นรับบัตรประจำสัปดาห์
2. การร่วมสนุกผ่านรายการในช่วงเวลา DJ. Green Wave เมื่อได้ยินเสียงประกาศว่าจะมีการแจกบัตร เข้าร่วมสนุกได้ด้วยการส่งข้อความผ่าน Green Wave ที่แอปพลิเคชัน Atime Online พิมพ์ชื่อ + นามสกุล + เบอร์โทรศัพท์ พร้อมชื่อเพลงที่คุณอยากให้ศิลปินคัฟเวอร์
3. ผู้โชคดีที่ได้รับบัตรเข้าชมจากการร่วมสนุกในรายการกับ 
DJ. Green Wave / GreenWave Fanpage / www.greenwave.fm/covernightlive จะได้รับบัตรชมคอนเสิร์ต 2 ที่นั่งจาก 1 ช่องทางการเข้าร่วมสนุกเท่านั้น!
4. ต้องการบัตรคอนเสิร์ตเพิ่มเติมสามารถแลกรับบัตรได้ด้วย AtimePoint 10,000 คะแนน (ที่นั่งปกติ) ต่อบัตรคอนเสิร์ต 2 ที่นั่ง และพิเศษ AtimePoint 20,000 คะแนนต่อบัตรคอนเสิร์ต 2 ที่นั่ง (ติดขอบเวที) และขอจำกัดการรับบัตรคอนเสิร์ตไม่เกิน 10 ที่นั่งต่อ 1 User ID
(หมายเหตุ: ช่องทางการกดแลกคะแนน AtimePoint รับบัตรคอนเสิร์ตที่สะดวกที่สุดคือ 
www.greenwave.fm/covernightlive เมื่อถึงวันเวลาที่เปิดให้มีการแลกจะมีแถบแสดงปรากฏขึ้นจึงสามารถกดแลกบัตรคอนเสิร์ตได้ตามกติกา)
5. สงวนสิทธิ์การรับบัตรคอนเสิร์ตเฉพาะผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้โชคดีกับทางรายการฯ เท่านั้น (ทางรายการฯ ขอยกเลิกการรับบัตรคอนเสิร์ตแทนผู้โชคดีทุกกรณี)
6. ผู้โชคดีจากทุกช่องทาง 
นำบัตรประชาชนตัวจริงของคุณมาลงทะเบียนรับบัตรคอนเสิร์ตได้ ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ที่โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ ตั้งแต่เวลา 17.30 - 18.45 น. เท่านั้น (**ทางรายการฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าการไม่มารับบัตรคอนเสิร์ตภายในเวลา 18.45 น. ถือว่าสละสิทธิ์)
 
-------------------------------------------------------------------------
 
ประกาศรายชื่อ 25 ผู้โชคดีทางเว็บไซต์ (ประจำวันที่ 11 มกราคม 2562)
1. วาสิตา ไวยพารา
2. ณัฐนัย ศิริณรงค์ชัย
3. ดวงสุดา จันเทพ
4. ชีวนันท์ รุ่งรำพรรณ
5. นิธิมา ขวัญอยู่
6. ธีรวัฒน์ จงวิสุทธิสันต์
7. เจษฎากร หลงสิน
8. รัตน์กมล การเจน
9. วุฒิช้ย ป้ญจนาทไชยกุล
10. สุรยศ ธัญญธนาพร
11. ฐริณดา สุขาภิรมย์
12. กุลณี อังศุสกุล
13. สลีญา บุญเกิด
14. ณัฐ สกลชัย
15. ชยานิษฐ์ ภัคคะไชยบูลย์
16. ศุทธินี ปิ่นแหลม
17. พริมรตา รังสิโกสัย
18. เอกพจน์​ ทรัพย์​เจริญ​กู​ล​
19. ธีรยุทธ พิชณุษากร
20. กำพลาภร พุฒิพุทธ
21. กรกนก ชัยยิ่งยง
22. ลักษิกา นุชเทียน
23. สมชาย อัศวสงคราม
24. แพรวโพยม แก้วน้อย
25. ธนิพล อันประเสริฐพร
 
ประกาศรายชื่อ 25 ผู้โชคดีทางเว็บไซต์ (ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562)
1. พิชญ์จิรา ภู่ไพบูลย์
2. ศุชญา พัตรามี
3. ศันสนีย์ ทราวดีพิมุข
4. ธีรพงศ์ เพชรรัศมีพราว
5. ดารารัตน์ เพ็ชรปูน
6. สมศักดิ์ อร่ามวงศ์ไพบูลย์
7. ปวีณา ทรายสมุทร์
8. จิราวรรณ ทองปะนะ
9. วิจิตรา มีเงิน
10. สุภรณ์ ทิวากรพรรณราย
11. ปรางค์ทิพย์ เอี่ยมท้วม
12. กุลวรางค์ สุขสิงห์
13. ภัทราวดี บัวจะมะ
14. ภัทราพร ปักษาศิลป์
15. วรากรณ์ เมืองทรัพย์
16. ธัญดา ปราณอารีย์
17. ขวัญชนก บุญดาราช
18. อังควรา เฉยโฉมปลั่ง
19. นันทวดี ศิริพราหมนุกูล
20. กวิศรา งามบุญสร้าง
21. อิศรา เลิศสุดคนึง
22. สุปราณี จันทรสาขา
23. วัชราพร จี้เพชร
24. พรนภา ฮาร์ราดีน
25. กุลจิรา แก้วเมืองมูล
 
ประกาศรายชื่อ 25 ผู้โชคดีทางเว็บไซต์ (ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562)
1. เย็นจิต นาแฮะ
2. พาทิศ กระจ่างสังข์
3. อิศรา เสือมา
4. ศิริวรรณ เซี่ยงหลิว
5. สุภัสสร ดีคุ้ม
6. ชนิดาภา จเรวงศ์
7. สุชานุช ลุสนานนท์
8. จารุวรรณ เขียวน้ำชุม
9. นภาภรณ์ ทัยคุปต์
10. ธนิตา หมื่นวิชิต
11. อาศีร์กร กล่อมเกลา
12. แอน น้ำสุวรรณ์
13. โชติกา สำเร็จผล
14. นันทมโน ถาวโร
15. จาตุรงค์ สัมฤทธิ์
16. รัตติยา คำพึ่งพร
17. กฤตพร มากัต
18. อดุลย์ แซ่เตียว
19. ศุภางค์ งามสม
20. วาสนา ซุยหาญ
21. ชนกกานต์ ธงสมบัติ
22. จุฑาทิพย์ แก้วท่าไม้
23. เกษแก้ว แก้วมา
24. แสงโสม ช่วยทอง
25. ทรงวุฒิ แก้วประเสริฐ
 
ประกาศรายชื่อ 50 ผู้โชคดีจาก AtimePoint แลกบัตร Concert  (ประจำวันที่ 25 มกราคม 2562)
1. ทรายขาว เสาแก่น
2. Choomanee Maksaeng
3. จุฑารัตน์ ต่อปัญญาชาญ
4. เจตวัฒน์ ผู้พัฒน์ (2 รางวัล)
5. นาฏลดา เที่ยงผดุง
6. เนตรชนก วิทยอุดม
7. พชร ทองประศรี
8. พิมพ์ชนก วิทยอุดม
9. อัยยกร จารุปวีณ
10. นุชนันท์ มาโนช
11. สุพิชา วิษณุเรืองเดช
12. ปัญจพร วรรณวิมลสุข
13. ภูมรินทร์ พรวสันต์ (3 รางวัล)
14. อำนาจ วงศ์ตรีเนตรกุล
15. ดลนภา ปุริสชาติ
16. Onrumpa Bawornchortbaramee (2 รางวัล)
17. หทัยชนก ไทยดำรงค์
18. จรัล ชนะนันทศักดิ์
19. ตุลยา ธรรมานุกิจเจริญ
20. เบญจพรรณ บุญมา
21. ธฤษิดา ตรีสารศรี
22. จุฬารัตน์ ศรีพลาวงษ์
23. ลลิตา ถิ่นวงษ์อินทร์
24. ณัฐนิชา หวังวีรวงศ์
25. กนกลักษณ์ ลาภมณีย์ (2 รางวัล)
26. ธนารีย์ กิดาการ
27. นฤมล การสมใจ
28. นภาภรณ์ ทัยคุปต์
29. ปุณยนุช วรวัตรรุศดา
30. พชร อัศวสุรชัย
31. ภัสสร์ตะวัน ธัชประมุข
32. สุรทิน แสงไทย
33. วิริยาภรณ์ ปานฤทธิ์
34. จรินทร์ทร โบสิทธิพิเชฎฐ์
35. ต้องมนต์ตรา สุวรรณทัต (2 รางวัล)
36. รภัทภร เพชรสุข
37. สุอาภรณ์ พวงมาลัย
38. วันเพ็ญ นราจันทร์
39. สุภัคชญา ปริยากรวาทิน
40. ศศินันท์ กรแก้ว
41. Natsuya Mungmee
42. ณัฐชา ภิรมย์ครุฑ
43. กมลพร พิทักษ์ชาติวงศ์
44. สาธิต ศรีสุขล้อม
 
ประกาศรายชื่อ 25 ผู้โชคดีจาก AtimePoint แลกบัตร Concert  (ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562)
1. กีรติกานต์ วรวิสุทธินันท์
2. ขวัญชนก บุญดาราช 
(2 รางวัล)
3. วิธิท วัฒนกีสุนทร
4. วีรยา ปุยะติ
5. อรพรรณ บุญสร้างสุข 
(2 รางวัล)
6. นภาพร โชคสกุลวงษ์
7. อนุวัส โภคา
8. พิชญ์นันท์ ติยะพรรณ
9. สุวรรณี เทียนทองถาวร 
(2 รางวัล)
10. อดุลย์ แซ่เตียว
11. ศิรินาฎ แช่มช้อย
12. Chidapha Suriyasopa
13. เพชรรัตน์ ลีละพงศ์วัฒนา 
(2 รางวัล)
14. เพ็ญพร อนุสนธิ์พรเพิ่ม
15. พริมา เรืองวีรยุทธ
16. Sainatee Onsawang
17. อาศีร์กร กล่อมเกลา
18. เจนจิรา ทรัพย์กิจไพศาล
19. ภัสสร์ตะวัน ธัชประมุข
20. วณิดา ประพิศไพบูลย์
21. เพชรลดา จิตรพิทักษ์เลิศ
RELATED COVER NIGHT LIVE
GREENWAVE