COVER NIGHT LIVE

 

 

เพราะรักทำให้โลกหมุนไป เพราะหัวใจรู้สึกมากกก กับคำว่า “รัก”


คัฟเวอร์ไนท์ครั้งใหม่เพื่อหัวใจคลั่งรัก


“MILD x MEAN LOVELISM”


วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562


@ M Theatre ถนนเพชรบุรี 


ดูสดๆ เต็มโชว์ที่ FB : GreenWave Fanpage


เต็มอิ่มกับบรรยากาศในฮอลล์คอนเสิร์ต ลุ้นบัตร!! คลิกเลย
(ประกาศผล 15 มีนาคม / 15 เมษายน)
 
ลุ้นบัตรทางเฟซบุ๊ก
(ประกาศผล 22, 29 มีนาคม / 5, 12 เมษายน)
 
ลุ้นบัตรผ่านแอปพลิเคชัน
 
 AtimeOnline โหลดพร้อมลุ้นทันที!! 
 
ส่งข้อความผ่านทาง INBOX ในหน้า GREEN WAVE
 
พิมพ์ C ตามด้วยชื่อ-นามสกุล + เบอร์โทรศัพท์ พร้อมเพลงที่อยากให้ศิลปินคัฟเวอร์

 
 AtimePoint 
 
สะสมเวลาฟังกรีนเวฟผ่านแอปพลิเคชัน ATIMEONLINE “ยิ่งฟังนาน!! พอยท์ยิ่งเยอะ!!”

(พอยท์ที่สะสมในปีนี้จะหมดอายุวันที่ 31 ธ.ค. 2562)

 สะสมพอยท์แลกบัตรคัฟเวอร์ไนท์ถึง 200 ที่นั่ง 

 ลุ้นให้ดี มีให้แลกถึง 3 รอบ 

 10 เมษายน 2562 วันเดียวเท่านั้น!! 
 
รอบที่ 1 12.00 น. ▲ ขา VIP   △ แลกบัตรติดขอบเวที 2 ที่นั่ง  ใช้ 20,000 Point  (25 รางวัล)
รอบที่ 2 13.00 น. ▲ ขาประจำ △ แลกบัตรที่นั่ง 2 ที่นั่ง            ▲ ใช้ 10,000 Point  (50 รางวัล) 
รอบที่ 3 14.00 น. ▲ ขาอะไรก็ได้ △ แลกบัตรยืน 2 ใบ            ▲ ใช้ 100 Point  (25 รางวัล)

 


กติกาการร่วมสนุกลุ้นรับบัตรคอนเสิร์ตฟรี!!

 

 

 1. ร่วมสนุกได้ทุกช่องทาง
 2. ผู้โชคดีที่ได้รับบัตรเข้าชมจากการร่วมสนุกในรายการกับ DJ Green Wave / GreenWave Fanpage / www.greenwave.fm/covernightlive จะได้รับบัตรชม 2 ที่นั่งจาก 1 ช่องทางเท่านั้น!
 3. ต้องการบัตรคอนเสิร์ตเพิ่มเติมสามารถแลกรับบัตรได้ด้วย AtimePoint
  ไม่เกิน 4 ที่นั่งต่อ 1 ID
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับบัตรเฉพาะผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้โชคดีเท่านั้น
  ไม่สามารถรับบัตรแทนกันได้ทุกกรณี
 5. ผู้โชคดีจากทุกช่องทาง นำบัตรประชาชนตัวจริงลงทะเบียนรับบัตรในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 ที่โรงละคร M Theatre ถนนเพชรบุรี เวลา 17.30 - 18.45 น. เท่านั้น
  ไม่มารับบัตรตามเวลาถือว่าสละสิทธิ์

 

 

ประกาศรายชื่อ 25 ผู้โชคดี แลกบัตรติดขอบเวที 20,000 AtimePoint

1. คุณกฤติกานต์ รัตนมณี
2. คุณอัยยกร จารุปวีณ
3. คุณมนมณีย์ เจริญผล
4. คุณฑิฆัมพร มาคล้าย
5. คุณกิตติพันธ์ วิจิตรจันทร์
6. คุณสหัสยา ประเสริฐวงศ์
7. สุภัคชญา ปริยากรวาทิน
8. 
คุณชญานันท์ ชอบประดิษฐ์
9. คุณวิธิป จินานุกูลวงศ์
10. คุณจิตนันท์ มีนไชยอนันต์
11. คุณเปรมฤดี โวหารลึก
12. คุณChoomanee Maksaeng
13. คุณมณีพรรณ ถ้วนถี่
14. คุณรภัทภร เพชรสุข
15. คุณภูวดล ทองศิริ
16. คุณสุดาวดี ธรรมสมบัติ
17. คุณนฤมล การสมใจ
18. คุณพิมพ์ชนก วิจิตรจันทร์
19. คุณมนมณีย์ เจริญผล
20. คุณกนกวรรณ อัครผล
21. คุณวรรณนิษา ทองดี
22. คุณเจตวัฒน์ ผู้พัฒน์
23. คุณสุภัคชญา ปริยากรวาทิน
24. คุณSupansa Muangson
25. คุณตุลาภรณ์ เส็นดาโอ๊ะ
 
ประกาศรายชื่อ 50 ผู้โชคดี แลกบัตร 10,000 AtimePoint
1. คุณจารุวรรณ กาญจนาภา
2. คุณศศิกานต์ ลู่ประเสริฐกุล
3. คุณณัฐชา สมานญาติ
4. คุณวิมลรัตน์ อ่อนแสง
5. คุณวรินทิพย์ ไวคำนวณ
6. คุณพจนี พิพัฒนกุล
7. คุณChidapha Suriyasopa
8. คุณKanokphan Amornmetakij
9. คุณวรัณธร พิมพ์อินทร์
10. คุณเกสชฎาภรณ์ อำพัน
11. คุณอรณิช ขนอม
12. คุณฐิติรัตน์ นัทธีศรี
13. คุณสุธิดา อัมระปาล
14. คุณพิชญ์นันท์ ติยะพรรณ
15. คุณเจตวัฒน์ ผู้พัฒน์
16. คุณสุชาดา ปลั่งทวีทรัพย์
17. คุณศิริวรรณ บำรุงภักดิ์
18. คุณภาพวาด ตระกูลคู่บุญ
19. คุณอังคณา อินต๊ะจักร์
20. คุณศศิกานต์ ลู่ประเสริฐกุล
21. คุณนภาพร โชคสกุลวงษ์
22. คุณรัชฎาพร ทัดดอกไม้
23. คุณณัฐสุภา บุญถนอม
24. คุณพรรณทิพา ชาธิพา
25. คุณชมพูนุท ศิลาวารีกุล
26. คุณJUNTIMA SUPLA-OR
27. คุณชาลิณี วงษ์แสนจิตร
28. คุณศิรัณย์พร ปาลี
29. คุณสัญธิชา ชอบประดิษฐ์
30. คุณหทัยชนก ไทยดำรงค์
31. คุณเกศริน ตั้งเด่นไพศาล
32. คุณปริยากร กาวิจิตร
33. คุณChoomanee Maksaeng
34. คุณนาฏลดา เที่ยงผดุง
35. คุณธนดล สวนศรี
36. คุณพิชญา ไกรมาก
37. คุณสกุลรัตน์ โป๊วประยูร
38. คุณตติภรณ์ ภัทรานุรักษ์โยธิน
39. คุณญาณิศา ลี้สุรพลานนท์
40. คุณธิดารัตน์ ศรีทิพย์สุโข
41. คุณกนกลักษณ์ ลาภมณีย์
42. คุณศิรินาฎ แช่มช้อย
43. คุณสุวิชญา เลิศล้ำ
44. คุณปิยะนุช พาลีตา
44. คุณยุพา เสน่ห์ราศรี
45. คุณวรัณธร พิมพ์อินทร์
46. คุณเกศริน ตั้งเด่นไพศาล
47. คุณกาญจนา ตุ้มต่างหู
48. คุณพัชรพล อิ่มพลี
49. คุณอังคณา อินต๊ะจักร์
50. คุณวิธิป จินานุกูลวงศ์
 
ประกาศรายชื่อ 25 ผู้โชคดี แลกบัตรยืน 100 AtimePoint
1. คุณธีร โม้อุบล
2. คุณนัชชา อบกลิ่น
3. คุณเกวลี อาจราญ
4. คุณนุชนันท์ มาโนช
5. คุณนาฏลดา เที่ยงผดุง
6. คุณชญานิศ แป้นลาม
7. คุณต้องมนต์ตรา สุวรรณทัต
8. คุณธันยนันท์ พิพัฒน์ธนโชต
9. คุณชุติมา กลิ่นผึ้ง
10. คุณมณฑิรา ชัยฉัตรพรสุข
11. คุณพงศ์จันทร์ มัยรัตน์
12. คุณธัชชญา หาญวิทยาพันธ์
13. คุณชาลิสา วิริยาวัฒน์
14. คุณสัญธิชา ชอบประดิษฐ์
15. คุณพัชรวดี ชัชวาลวิศาล
16. คุณนัชชา อบกลิ่น
17. คุณกษิดิศ รัตนสุวรรณ
18. คุณกฤษฎา บุญสร้างสุข
19. คุณณัฐนารี ทองงาม
20. คุณสุภัค แซ่สู้
21. คุณณัฏฐ์ชุดา แสงซื่อชญานันท์
22. คุณปวีณ์พร จงยิ่งเจริญยศ
23. คุณประกายแก้ว เสาแก้ว
24. คุณเปรมฤดี โวหารลึก
25. คุณชณัทนันท์ งามสง่า
 
ประกาศรายชื่อ 20 ผู้โชคดีทางเว็บไซต์ (ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2562)
1. คุณกฤษนีย์ ชโลปถัมภ์ 
2. คุณกันตพัฒน์ แสงอุทัย
3. คุณกันตินันท์ ทวีกิจนะวันชัย  
4. คุณเกตุดาว เมฆี 
5. คุณชลธี ทองเสมอ       
6. คุณชัยยศ บุษยลักษณ์
7. คุณณัฐภพ ประสิทธิ์สุขสันต์
8. คุณตติยะ เสวตไอยาราม         
9. คุณธาริกา แก่นจันทร์ 
10. คุณนันทัชพร กัลยาวุฒิพงศ์
11. คุณปลื้มจิต มูสิแก้ว
12. คุณพรนภา คล้ายสีแก้ว
13. คุณพิมพ์ชนก ตันเจริญ
14. คุณฟาริดา ทับฉ่ำ 
15. คุณมัชฌิมา ประชาพัฒนานนท์
16. คุณเรืองศักดิ์ ศิริพฤกษ์        
17. คุณสมิทธิ์ มะลิรส         
18. คุณสิริวรรณ วงศ์จีรภัทร
19. คุณสุทธิชา ปัญญาเกิด
20. คุณเอมวลี ณ ลำพูน
 
ประกาศรายชื่อ 20 ผู้โชคดี ร่วมสนุกทางเฟซบุ๊กกรีนเวฟแฟนเพจ (ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2562)
1. คุณกมลวรรณ เกิดปัญญา
2. คุณจรัสพร ศรีธัญญลักษณ์
3. คุณชวิศา แซ่ซั่ว
4. คุณณชนก ศรีใส
5. คุณนพดล เฟื่องเด่นขจร
6. คุณนัทธ์หทัย วุฒิพรหมเมธี
7. คุณเบ็ญจวริณ ภัคเวทพิสิษฐ์
8. คุณประภัสสร ดังชัยภูมิ
9. คุณพนิดา รักศิลป์
10. คุณพัชรพล ศรีสิทธิ์
11. คุณมณิสรา เจริญศรี
12. คุณรุจิรา รัตนบุตร
13. คุณวัชราภรณ์ นาคเชิดชูธรรม
14. คุณวิจิตรา ศรีเจริญ
15. คุณวีรรัตน์ วิเชียรน้อย
16. คุณสรณ์ภัช สะอาดนัก
17. คุณสุพรรษา สุดตะชาติ
18. คุณสุภาภรณ์ ชำนาญนาค
19. คุณอลิน เจิมสุวรรณ
20. คุณอามร สุประดิษฐ์
 
ประกาศรายชื่อ 20 ผู้โชคดี ร่วมสนุกทางเฟซบุ๊กกรีนเวฟแฟนเพจ (ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2562)
1. คุณกมลทิพย์ พันธุ์เมธาฤทธิ์
2. คุณกัลยกร เนติประวัติ
3. คุณชนากานต์ อรรคแสง
4. คุณญาดา เปสลาพันธ์
5. คุณฐิติภรณ์ คงเลิศ
6. คุณธัญภัทร เชยอักษร
7. คุณนริศรา ใหลสกุล
8. คุณนันทินี หาญนอก
9. คุณปณิธาน รอดมณี
10 .คุณปีฐพล รัตนจินดา
11. คุณปุณณดา ธารีบุตร
12. คุณพรชนก บุตรช่วย
13. คุณพิมพ์ชนก เลี่ยมสืบเชื้อ
14. คุณพิมพ์ประภัส ฤกษ์พุฒิ
15. คุณมณฑิรา ริ้วเหลือง
16. คุณมัทริกา โล่ห์ประเสริฐ
17. คุณรัตนลักษณ์ โรจนสุวรพงค์
18. คุณวินทร์ธาดา ศรีบัวเผื่อน
19. คุณสายวรี ใหม่ตา
20. คุณอนุสรา แก้วอิ่ม
 
ประกาศรายชื่อ 10 ผู้โชคดี ร่วมสนุกทางเฟซบุ๊กกรีนเวฟแฟนเพจ (ประจำวันที่ 5 เมษายน 2562) แก๊งวง MILD ได้รับบัตรท่านละ 4 ใบ
1. คุณจิดาภา รุ่งโรจน์
2. คุณชดาภร สรรค์ศิริกุล
3. คุณณรงค์ สนิทสุริวงค์
4. คุณณัฐสุภา บุญถนอม
5. คุณดิลกธรรม สิชฌรังษี
6. คุณปรียาภรณ์ ศรีวณิชชากร
7. คุณพัณณ์ชิตา จาง
8. คุณวาสิฏฐี หินเกิด
9. คุณวิริยา เตชวงศ์สุวรรณ
10. คุณสิริเอวา ทองทั่ว
 
ประกาศรายชื่อ 10 ผู้โชคดี ร่วมสนุกทางเฟซบุ๊กกรีนเวฟแฟนเพจ (ประจำวันที่  12 เมษายน 2562) แก๊งวง MEAN ได้รับบัตรท่านละ 4 ใบ

1. คุณกุลนาถ มัชฉานุ
2. คุณขวัญรตา บุญบำเรอ
3. คุณจิดาภา วิศรี
4. คุณธัชชญา หาญวิทยาพันธ์
5. คุณนงค์ณภัทร์ ธนเมธีกรณ์
6. คุณนภัสสร ปัญญาใจ
7. คุณนิชานันท์ ห่วงสุวรรณ
8. คุณมธุริน วโรกร
9. คุณวราภรณ์ ชัยวัฒน์
10. คุณอนุกูล ณ นคร

 

ประกาศรายชื่อ 20 ผู้โชคดีทางเว็บไซต์ (ประจำวันที่ 15 เมษายน 2562)

 


1. คุณเขมิกา ตรรกวรรธนะ
2. คุณคณิศร ห่วงสุวรรณ
3. คุณชวรจน์ นิลณรงค์
4. คุณญาณิศา ชมจินดา
5. คุณฐิตาภรณ์ พิมพ์เงินมณี
6. คุณณภัทร หอมรื่น
7. คุณธนันชา ถังยิ้ม
8. คุณธีระยุทธ เปรมประสงค์
9. คุณนรมน พิชญังกูร
10. คุณนีรชา เทพกัญญาเมศร์
11. คุณปัณชนิตย์ อุ่นอินต๊ะ
12. คุณปิยะธิดา อุดรไสว
13. คุณผุสรัตน์ วัฒนกุล
14. คุณพิชชา ณ นคร
15. คุณไพลิน คำเรือง
16. คุณละอองชร วงษ์วัง
17. คุณวิรุฬห์ ตันธุวนิตย์
18. คุณสโรชา บุยสิริ
19. คุณสาวิตรี ปอน้อย
20. คุณอรุณี ฉัตรธนาวรรณ
RELATED COVER NIGHT LIVE
GREENWAVE