COVER NIGHT LIVE
 
เพราะเสียง... มีผลต่อของอารมณ์

ได้ยินเสียงดีๆ ก็อารมณ์ดี

และถ้าได้ยินเสียงเพราะๆ ก็ยิ่งอารมณ์ดี... ดี๊... ดีอ่า

อะดีนาลีนพลุ่งพล่าน มากรี๊ดกันให้สุดเสียงใน
 
COVER NIGHT LIVE : TRIO EMOTION
 
SIN x TON x NONT
 
 
 

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562

@ โรงละครเอ็ม เธียเตอร์ (M Theatre) ถนนเพชรบุรี
 

ดู LIVE สดๆ เต็มโชว์ เต็มอารมณ์ ได้ที่ 
 
 
 
 Green Wave 106.5 FM 

พิมพ์ C ตามด้วยชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทร พร้อมบอก 3 คำ

ที่อธิบายถึงอารมณ์ความรู้สึกของคุณ เมื่อรู้ว่าจะได้ไปเจอกับ 3 หนุ่ม SIN x TON x NONT
 
(ตัวอย่าง : ฟินพลุ่งพล่าน / กรี๊ดกรามค้าง / ยิ้มปากฉีก)

ผ่าน App AtimeOnline แล้วรอดีเจโทรกลับไปหา เพื่อมาพูดคุยหน้าไมค์

ง่ายๆ แค่นี้ ก็รับไปเลย TRIO TICKETS บัตรนั่ง 3 ใบ

ร่วมสนุกได้จนถึงวันที่ 21 พ.ค. นี้เท่านั้น (วันละ 5 ช่วง) ที่ Greenwave 106.5 FM

--------------------------------

 GreenWave Fanpage 

ติดตามกติกาการร่วมสนุกตลอดเดือนมิถุนายน 2562

--------------------------------

 www.greenwave.fm 

ลงทะเบียน! เพื่อลุ้นรับบัตรที่นี่
 
 
(กิจกรรมเริ่มวันที่ 13/05/2019 เวลา 12:00 น.)
 
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง www.greenwave.fm
 
รอบที่ 1 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 | รอบที่ 2 วันที่ 28 มิถุนายน 2562
 
** รอบละ 20 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ **
 
--------------------------------
 
 Application AtimeOnline 

ส่งข้อความผ่านทาง INBOX ในหน้า GREEN WAVE 
พิมพ์ C ตามด้วยชื่อ-นามสกุล + เบอร์โทรศัพท์

บอกชื่อเพลง พร้อมระบุว่าอยากให้ศิลปินคนไหน คัฟเวอร์เพลงอารมณ์ไหนมากที่สุด!

 
ลุ้นบัตรผ่านแอปพลิเคชัน AtimeOnline โหลดพร้อมลุ้นทันที!!
 
--------------------------------
 
 AtimePoint 

สะสมเวลาฟังกรีนเวฟผ่านแอปพลิเคชัน AtimeOnline “ยิ่งฟังนาน!! พอยท์ยิ่งเยอะ!!”

(พอยท์ที่สะสมในปีนี้จะหมดอายุวันที่ 31 ธ.ค. 2562)

สะสมพอยท์แลกบัตรคัฟเวอร์ไนท์ถึง 200 ใบ ลุ้นให้ดี มีให้แลกถึง 3 รอบ

7 มิถุนายนนี้ วันเดียวเท่านั้น! 
 
รอบที่ 1 △ 12.00 น. รอบนี้สำหรับคนที่..อยากมีอารมณ์ฟิน △ แลกบัตรติดขอบเวที 2 ที่นั่ง ▲ ใช้ 20,000 Point (25 รางวัล)

รอบที่ 2 △ 13.00 น. รอบนี้สำหรับคนที่..อยากอารมณ์ดี △ แลกบัตรนั่ง 2 ที่นั่ง ▲ ใช้ 10,000 Point (50 รางวัล) 

รอบที่ 3 △ 14.00 น. รอบนี้สำหรับคนที่..อยากมีอารมณ์ร่วม △ แลกบัตรยืน 2 ใบ ▲ ใช้ 100 Point (25 รางวัล)
 
--------------------------------
 
กติกาการร่วมสนุกลุ้นรับบัตรคอนเสิร์ตฟรี!!
1. ร่วมสนุกได้ทุกช่องทาง
2. ผู้โชคดีที่ได้รับบัตรเข้าชมจากการร่วมสนุกในรายการกับ DJ Green Wave / GreenWave Fanpage / www.greenwave.fm/covernightlive จะได้รับบัตรชม 2 ที่นั่งจาก 1 ช่องทางเท่านั้น! (ยกเว้น TRIO TICKETS ที่ได้รับบัตรชม 3 ที่นั่ง)
3. ต้องการบัตรคอนเสิร์ตเพิ่มเติมสามารถแลกรับบัตรได้ด้วย AtimePoint
ไม่เกิน 4 ที่นั่งต่อ 1 ID
4. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับบัตรเฉพาะผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้โชคดีเท่านั้น และไม่สามารถรับบัตรแทนกันได้ทุกกรณี
5. ผู้โชคดีจากทุกช่องทาง นำบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนรับบัตรในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 ที่โรงละครเอ็ม เธียเตอร์ (M Theatre) ถนนเพชรบุรี เวลา 17.30 - 18.45 น. เท่านั้น ไม่มารับบัตรตามเวลาถือว่าสละสิทธิ์
 
 
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่อยากมีอารมณ์ฟิน~ แลกบัตรติดขอบเวที 2 ที่นั่ง 20,000 AtimePoint
คุณกรองแก้ว ชมชื่น
คุณชัญญา เพิ่มวุฒิวรนันท์
คุณจรินทร์ทร โบสิทธิพิเชฎฐ์
คุณตุลาภรณ์ เส็นดาโอ๊ะ
คุณสุพิชชา สุขวิวัฒน์กิจกุล
คุณชนิศา เฉียบแหลม
คุณรัตนา ธนากรสิริกุล
คุณจุฬารัตน์ ศรีพลาวงษ์
คุณเพชรลดา จิตรพิทักษ์เลิศ
คุณฐิติรัตน์ โชคชัยทวีลาภ
คุณตติยะ เสวตไอยาราม
คุณโชติรส อชิรศิริการ
คุณชุติมา ชำนาญไพร
คุณอรปรียา บุญแจ้ง
คุณชนัญญา อุตะมะ
คุณปิยรัตน์ สุขสำราญ
คุณสุดาวดี ธรรมสมบัติ
คุณธิตยา อินทร์ฉาย
คุณณาตยา เสตะจันทน์
คุณชไมพร อร่ามรส
คุณอัญชลี เต็กศรี
คุณสุภัทรา ทวีวรรณ
คุณกัญญา ปิติยะกูลชร
คุณตรีนุช วงศ์ศรีชลาลัย
คุณสุภัคชญา ปริยากรวาทิน
คุณธิดารัตน์ ศรีทิพย์สุโข
คุณเบญจพร อู่ตะเภา
คุณประนัดดา อยู่สำราญ
คุณภัทริน พนมชน
คุณกนกลักษณ์ ลาภมณีย์
คุณกนกอร ล้วนตั้งศรีสุข
คุณชัญญา วัชรนันทเดช
คุณ Choomanee Maksaeng
คุณศศิธร ตั้งกิจสัมฤทธิ์
คุณพิสุทธิ์ อ่อนละมัย
คุณณัฐกาญจน์ ฉัตรสิริเลิศ
คุณศศมน แซ่เตียว
คุณกนกนภัส ไชยรักษ์
 
 
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่อยากอารมณ์ดี แลกบัตรนั่ง 2 ที่นั่ง 10,000 AtimePoint
คุณศศิพัชร แก้วมณี
คุณศิริรัตน์ บุตรแสนโคตร
คุณรดา เบญจกุลทรัพย์
คุณพัชราวดี ภูมิพระบุ
คุณวันวิสา บัวบาน
คุณ siriyada chatasingha
คุณกนกวรรณ นกร่อน
คุณ Nutthawasu Koykul
คุณปรางทอง แซ่หุ่น
คุณอรศิริ ชวนะพงศ์
คุณ Kerati Trisaksri
คุณนฐพร ศรีวิเศษ
คุณอุทุมพร ชัยเรือ
คุณสุกัญญา นิธิเสาวภาคย์
คุณณัฐณิชา สุนทรโภคิน
คุณณพวิทย์ เตชเรืองรัศมี
คุณกมลวรรณ รัตนไทย
คุณกานต์ธิดา ฮูเซน
คุณพรรณทิพา ชาธิพา
คุณพิมพ์ชนก วิจิตรจันทร์
คุณสุพิชา วิษณุเรืองเดช
คุณต้องมนต์ตรา สุวรรณทัต
คุณกาญจนา แสงโชติช่วงชัย
คุณภูวดล ทองศิริ 
คุณเกศริน ตั้งเด่นไพศาล
คุณนภาพร โชคสกุลวงษ์
คุณมณีภรณ์ ศรีสวัสดิ์
คุณสาวิตรี เดชกัลยา
คุณสุรีพร พรชัยนิพันธ์
คุณภัครดา เทพนิมิตร
คุณมณีพรรณ ถ้วนถี่
คุณจิตรลดา วสุสิน
คุณชนาภา เชิงเชาว์
คุณอัมพร ทัศน์วรณ์
คุณสมยากุล มะหูนี
คุณวันนิษา เตาะสาตู
คุณเจตนารา กันภัย
คุณพิชญาภัค ทานุเมาะ
คุณธิดารัตน์ ศรีทิพย์สุโข
คุณศศิวิมล สุดแสน
คุณศิริรัตน์ บุตรแสนโคตร
คุณจิรนันท์ จันทร์รัตนะ
คุณดารุณี รักติกูล
คุณสุกัญญา ชาลีรินทร์
คุณพัชรี แสงอุ่น
คุณกิตติพันธ์ วิจิตรจันทร์
คุณธรณัส บุญทร
คุณ Kornkanok Rudisirisak
คุณวรัญญา ธรรมบุตร
คุณถิรวัฒน์ กาญจนาทวีลาภ
คุณสุชัย ดานุสวัสดิ์
คุณพัชรี เผด็จศึก
คุณรุ่งนภา อุทัยจรัสรัศมี
คุณวิภาวรรณ นุชพัฒน์
คุณสาวิณี ทองขำ
คุณตติยะ เสวตไอยาราม
คุณวาสนา แซ่ลี้
คุณภัทราพร ช่วยบุญชู
คุณรัตติยา แสงทอง
คุณขวัญกมล หลวงแก้ว
คุณวลัยรัตน์ บุญไทย
คุณกะรัต ลักษณ์อักษร
คุณ Busaba Chandatong
 
 
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่อยากมีอารมณ์ร่วม แลกบัตรยืน 2 ใบ 100 AtimePoint
คุณรุ่งนภา อุทัยจรัสรัศมี
คุณ Nutthawasu Koykul
คุณชัชชญา บุญเคลือบ
คุณลัดดาวรรณ์ จันทร์สนิท
คุณธชิตา คงธนศักดิ์
คุณวราภรณ์ กุหลาบกุลี
คุณวีณา เต็กศรี
คุณโชติรส อชิรศิริการ
คุณชนัญชิดา ศรีพงษ์
คุณพิสุทธิ์ อ่อนละมัย
คุณดารุณี รักติกูล
คุณจิตรลดา วสุสิน
คุณบัณฑิตา ชัชวาลเรืองฤทธิ์
คุณวรากร ศรีสุลัย
คุณสุภัค แซ่สู้
คุณกนกอร ล้วนตั้งศรีสุข
คุณพัชรินทร์ วรายุเดช
คุณภัทราพร ช่วยบุญชู
คุณธีร โม้อุบล
คุณสุภาพร หนูสกุล
คุณตติยะ เสวตไอยาราม
คุณสุพิชา วิษณุเรืองเดช
คุณเรืองธิรา ไกรยราช
คุณรัชนี ศิริสัตยะวงศ์
คุณสุภัทรา ทวีวรรณ
คุณสุรสา หนองคาย
คุณวีณา เต็กศรี
คุณเสริมศรี ทิพยาณานุกูล
คุณรดา เบญจกุลทรัพย์
คุณกัญวลัชญุ์ ชเลิศเพ็ชร์
คุณวิภาดา สีหะวงษ์
คุณชุติมา ชำนาญไพร
 
 
ประกาศรายชื่อ 10 ผู้โชคดี ที่ร่วมสนุกผ่านทาง GreenWave fanpage (รอบวันที่ 21 มิถุนายน 2562)
1. คุณจิรัชยา กาญจนาลัย
2. คุณชณัทนันท์ งามสง่า
3. คุณนุจรินทร์ เมืองอุดม
4. คุณภัทรา พลินทรนันท์
5. คุณกนกพร​ เพ็งโสม
6. คุณปิธัฐตรากร พนาลี
7. คุณวรรษมน นพ​สูรย์
8. คุณปวีณา คีรีเมฆ
9. คุณฮายาตี บอซู
10. คุณศิรินภา ทับทิมชัย
 
 
ประกาศรายชื่อ 10 ผู้โชคดี ที่ร่วมสนุกผ่านทาง GreenWave fanpage (รอบวันที่ 14 มิถุนายน 2562)
1. คุณธัญพร อุนณรงค์รัตน์
2. คุณโสมสิริ ติขิณานนท์
3. คุณไอรินทร์ เจริญศรีลาลัย
4. คุณศิริพร ผ่องโอภาส
5. คุณสุนีย์ ตฤดียะถาวร
6. คุณจิรภา ประทุมมินทร์
7. คุณ Chanangrat Chatbanyong
8. คุณกนกวรรณ ธรรมเกียรติ
9. คุณมาริสา แผนนุช
10. คุณดุจปรารถนา ไชยวงศ์
 
 
ประกาศรายชื่อ 10 ผู้โชคดี ที่ร่วมสนุกผ่านทาง GreenWave fanpage (รอบวันที่ 7 มิถุนายน 2562)
1. คุณศศิพัชร แก้วมณี
2. คุณทิพย์สุภา โชคธนานุกูล
3. คุณธมลวรรณ กานต์กิตติธร
4. คุณรุ่งศรี อึ้งสมรรถโกษา
5. คุณสุวิมล หยั่งกลั่น
6. คุณญาศิตางค์ อยู่งาม
7. คุณอินทุอร เอี่ยมสะอาด
8. คุณสัญชัย ศรีพิชิต
9. คุณกมลรัตน์ จุฑาเวฬุ
10. คุณสรณรัตน์ ลดาภรณ์วิทยา
 
 
ประกาศรายชื่อ 5 ผู้โชคดี ที่ร่วมสนุกผ่านทาง Instagram greenwave1065
1. คุณวริษนันท์ ธนะพงศ์ธนาชัย
2. คุณอารยา มูลพรม
3. คุณจิตติมา กฤษดี
4. คุณณัฏฐณิชา ปัตวิชัย
5. คุณแพรพรรณ สีหาเสน
 
 
ประกาศรายชื่อ 20 ผู้โชคดี ที่ลงทะเบียนร่วมสนุกผ่านทางเว็บไซต์ (ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2562)
1. คุณ Chidapha Suriyasopa
2. คุณ Jenjira Kannawong
3. คุณกุลยา อุ่นวิเศษ
4. คุณจารุภพ คงคาวนา
5. คุณฉัตรดาว อินทรีย์สังวรณ์
6. คุณฐาปนี ใจปินตา
7. คุณณวลี สอนน้อย
8. คุณดุสิตา โสพิณ
9. คุณทวิลดา ปุยเจริญ
10. คุณธนะโรจน์ เจริญศีลชัย
11. คุณนลินาสน์ สุขบุญ
12. คุณปาลิดา หิรัญพิทยกุล
13. คุณผุสชา รัตนอารี
14. คุณพริมรตา อรุณไพโรจน์
15. คุณพีรยา เชื้อสุนทรโสภณ
16. คุณภูกิจ สุทธิโก
17. คุณมธุริน นิลมงคล
18. คุณรัชนุช รัตนเพชร
19. คุณฤทัยวรรณ แซ่ตั้ง
20. คุณหัทยา พิบูลย์วัฒนวงษ์
 
 
ประกาศรายชื่อ 20 ผู้โชคดี ที่ลงทะเบียนร่วมสนุกผ่านทางเว็บไซต์ (ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2562)
1. คุณภูมิ สันติสกุลวงศ์
2. คุณอรณิชา บุญเดชากร
3. คุณสุนิสา สุขมาก
4. คุณศศินี งามวัฒนศักดิ์
5. คุณไอรินลดา บัติปัน
6. คุณกุลริศา คำวิสุทธิ์
7. คุณพบรัก แย้มฉิม
8. คุณณภัทรกัญ พิมทอง
9. คุณมานิตา ใจกล้า
10. คุณจัน​ทิ​รา​ ธน​กิจ​โก​เศรษฐ์
11. คุณประกายดาว ลาโพธิ์
12. คุณเสาวรส อนันต์ศฤงคาร
13. คุณธันยนันท์ บริสุทธิ์สวัสดิ์
14. คุณอนรรฆ นิธิอิทธิไกร
15. คุณวรณัน รัตน์คุณากร
16. คุณเปรมปวีร์ ศรีวัชรวิชญ์
17. คุณชนิสรา ผาวิรุฬห์สิริ
18. คุณลีลศร พ่วงศรี
19. คุณ Kedkanok Pinmongkol
20. คุณพรรณรวี สุขนิยม
RELATED COVER NIGHT LIVE
GREENWAVE