COVER NIGHT LIVE
 
3 พี่น้อง สนุก! ซึ้ง! แซ่บ! ซ่า! ตามประสาผู้หญิง
 
ตอง ภัครมัย x โบ สุนิตา x แอม เสาวลักษณ์

Green Wave ชวน พี่ น้อง คนสนิท มากรี๊ด มาร้อง(ไห้) มาสนุกไปด้วยกัน
 
 
เสาร์ที่ 31 สิงหาคมนี้ ที่ โรงละครอักษรา คิง พาวเวอร์
ดู Live สดๆ เต็มโชว์ ที่ GreenWave fanpage
 
 

กติกาการร่วมสนุกลุ้นรับบัตรคอนเสิร์ตฟรี!!

1. ร่วมสนุกได้ทุกช่องทาง
2. ผู้โชคดีที่ได้รับบัตรเข้าชมจากการร่วมสนุกในรายการกับ DJ Green Wave / GreenWave Fanpage / www.greenwave.fm/covernightlive จะได้รับบัตรชม 2 ที่นั่งจาก 1 ช่องทางเท่านั้น!
3. ต้องการบัตรคอนเสิร์ตเพิ่มเติมสามารถแลกรับบัตรได้ด้วย AtimePoint ไม่เกิน 4 ที่นั่งต่อ 1 ID (ใช้ AtimePoint แลกได้ในวันและเวลาที่เปิดให้แลกวันเดียวเท่านั้น)
4. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับบัตรเฉพาะผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้โชคดีเท่านั้น ไม่สามารถรับบัตรแทนกันได้ทุกกรณี
5. ผู้โชคดีจากทุกช่องทางนำบัตรประชาชนตัวจริงลงทะเบียนรับบัตรในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ที่โรงละครอักษรา คิง พาวเวอร์ เวลา 17.30 -18.45 น. เท่านั้น ไม่มารับบัตรตามเวลาถือว่าสละสิทธิ์
 
 
Application AtimeOnline
 
 
ส่งข้อความผ่านทางกล่องข้อความ ในหน้า GREEN WAVE บน Application AtimeOnline 
โดยพิมพ์ C ตามด้วยชื่อ-นามสกุล + เบอร์โทรศัพท์ บอกชื่อเพลง 
พร้อมระบุเหตุผลว่าอยากให้ซิสคนไหน คัฟเวอร์เพลงไหนมากที่สุด!
จากนั้นติดตามฟังดีเจประกาศรายชื่อหน้าไมค์ หากเป็นชื่อของคุณก็รับบัตรไปเลย 2 ใบ!
 
 
 
Green Wave Fanpage
 
ติดตามกติกาการร่วมสนุกที่นี่
 
 
 
 
Website greenwave.fm
 

ลงทะเบียน! เพื่อลุ้นรับบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม จนถึง วันที่ 23 สิงหาคม 2562

• ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรอบที่ 1 ผ่านทาง www.greenwave.fm 
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
• ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรอบที่ 2 ผ่านทาง www.greenwave.fm
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
 
 
 
 
AtimePoint 
 
สะสมเวลาฟังกรีนเวฟผ่าน Application AtimeOnline “ยิ่งฟังนาน!! พอยท์ยิ่งเยอะ!!”
(พอยท์ที่สะสมในปีนี้จะหมดอายุวันที่ 31 ธ.ค. 2562)

สะสมพอยท์แลกบัตรคัฟเวอร์ไนท์กว่า 100 ใบ! ลุ้นให้ดี

มีให้แลกถึง 3 รอบ 16 สิงหาคมนี้ วันเดียวเท่านั้น! 

รอบที่ 1 
△ 12.00 น. สำหรับคนที่อยากเป็นมากกว่า Sis 
△ แลกบัตรติดขอบเวที 2 ที่นั่ง
▲ ใช้ 20,000 Point (20 รางวัล)

รอบที่ 2 
△ 13.00 น. สำหรับ Sis ตัวจริง 
△ แลกบัตรนั่ง 2 ที่นั่ง
▲ ใช้ 10,000 Point (25 รางวัล) 

รอบที่ 3 
△ 14.00 น. สำหรับ Sis ห่างๆ  
△ แลกบัตรยืน 2 ใบ
▲ ใช้ 100 Point (20 รางวัล)
 
* 1 AtimeOnline ID สามารถแลกได้ไม่เกิน 2 สิทธิ์
 
 
ประกาศรายชื่อ 20 ผู้โชคดี ที่ลงทะเบียนร่วมสนุกผ่านทางเว็บไซต์ (ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2562)
1. คุณลมัยพร ช้างเขียว
2. คุณนันทวัตร นิลพงษ์
3. คุณกานต์ธิดา ฮูเซน
4. คุณธนพร อินทร์แก้ว
5. คุณอำนาจ รัตนกันทา
6. คุณฐิชารัศม์ นิติกุลเศรษฐ์
7. คุณ Chanita Kaewprapankul
8. คุณรัชรินทร์ มาตย์แก้ว
9. คุณปานทิพย์ โพธิสุวรรณ
10. คุณกษาปณ์ พรมจักร์
11. คุณคีตภัทร วงศ์งาม
12. คุณอนุชาญ สำรี
13. คุณมนชนก จี้กังวาฬ
14. คุณ Napaporn Likhitdechasakdi
15. คุณชนิศา เฉียบแหลม
16. คุณญาดา วิเศษชาญเวทย์
17. คุณเบญจวรรณ แกล้วกล้า
18. คุณโชษิตา แสงโนรี
19. คุณวีระยุทธ ดวงดี
20. คุณดาริกา บุญสา
 
 
ประกาศรายชื่อ 20 ผู้โชคดี ที่ลงทะเบียนร่วมสนุกผ่านทางเว็บไซต์ (ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2562)
1. คุณลินดา ไกรลักษณ์
2. คุณอัมพาพัชร์ กรรณพุมมาลย์
3. คุณสาทิส​ ชมภู่ทอง
4. คุณรพีภัทร ชินวรรัตนกนก
5. คุณ Danupon Nopsiri
6. น.ท.หญิง ภัควดี บุณยะสุต
7. คุณจริณกร ง่วนกิจ
8. คุณ Pensuda Nilapaka
9. คุณชิรตา ใจหาญ
10. คุณธันยาภรณ์ ข้องจิตร์
11. คุณรัฐวิชญ์ ศิริทวีฐานนท์
12. คุณศิริเชษฐ์ อัครคุณไพศาล
13. คุณ Sujittra Faungaksorn
14. คุณจตุพร นัทธี
15. คุณเพราพิลาศ อินตะยศ
16. คุณพีรพงษ์ เงินประเสริฐศิริ
17. คุณกวีวัฒน์ ธนวัฒน์โชติวุฒิ
18. คุณวิรัช ตปนียะ
19. คุณปริญญา แซ่อั้ง
20. คุณนิดา ตัณทนาวิวัฒน์
 
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่อยากเป็นมากกว่า Sis ใกล้ชิดสุดๆ แลกบัตรติดขอบเวที 2 ที่นั่ง 20,000 AtimePoint
1. คุณมุกรินทร์ เอี่ยมเมตตา
2. คุณนวรัตน์ ลิมปสายชล
3. คุณศศิธร ตั้งกิจสัมฤทธิ์
4. คุณรจนา เมฆภูวดล
5. คุณฐิติรัตน์ นัทธีศรี
6. คุณกมลพร พิทักษ์ชาติวงศ์
7. คุณสุภาภรณ์ แก้วมณี
8. คุณมิรัณตรี เตชะอิทธิพีรากูล
9. คุณสุรวัฒน์ พุทธภิญโญ
10. คุณธนาวัฒน์ เอี่ยมอำไพ
11. คุณรวิวรรณ ปั้นทองสุข
12. คุณวณิดา ประพิศไพบูลย์
13. คุณวิรังรอง ประชานุชิต
14. คุณธันยนันท์ บริสุทธิ์สวัสดิ์
15. คุณวีณา เต็กศรี
16. คุณจรัล ชนะนันทศักดิ์
17. คุณนภาพรรณ คันธกุฎี
18. คุณธีร โม้อุบล
19. คุณมนมณีย์ เจริญผล
20. คุณว่าที่ร้อยตรีภูริชา ฐานังขะโน
 
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีสำหรับ Sis ตัวจริง แลกบัตรนั่ง 2 ที่นั่ง 10,000 AtimePoint
1. คุณนฤมล พุกพิกุล
2. คุณกนกวรรณ ธรรมเกียรติ
3. คุณพัดชา สุวรรณภักดี
4. คุณอนรรฆพล  เมืองเกษมรัตน์
5. คุณพิชชาภรณ์ ชาภูมี
6. คุณเอื้ออารี ทัฬหชัยกุล
7. คุณภัทรานิษฐ์ โคแก้ว
8. คุณดลนภา ปุริสชาติ
9. คุณพรพรรณ  แซ่โล้ว
10. คุณรามินทร์   มะเส็ง
11. คุณจรินทร์ทร โบสิทธิพิเชฎฐ์
12. คุณนภาพร โชคสกุลวงษ์
13. คุณอนัญญา เฮงสมบูรณ์
14. คุณมุกรินทร์ เอี่ยมเมตตา
15. คุณจุฑารัตน์ ต่อปัญญาชาญ
16. คุณสาวิณี ทองขำ
17. คุณสมบัติ เจริญ
18. คุณนันทิดา ดิลกวรโชติ
19. คุณณัฐ สกลชัย
20. คุณคมสัน จันมา
21. คุณวิลาวัลย์ อุ่นจิตติ
22. คุณกชนิภา ธีระกุล
23. คุณนพรัตน์ ศิริจันทนันท์
24. คุณมนมณีย์ เจริญผล
25. คุณพัชรินทร์ วรายุเดช
 
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีสำหรับ Sis ห่างๆ แลกบัตรยืน 2 ใบ 100 AtimePoint
1. คุณอรพรรณ บุญสร้างสุข
2. คุณดลนภา ปุริสชาติ
3. คุณพรพรรณ  แซ่โล้ว
4. คุณกฤษฎา บุญสร้างสุข
5. คุณกมลพร พิทักษ์ชาติวงศ์
6. คุณเอื้ออารี ทัฬหชัยกุล
7. คุณชญาภา  สาราภรณ์
8. คุณอารีรัตน์ ธรรมาสถิตย์
9. คุณบรรณวัลลิ์ ม่วงศรเขียว
10. คุณอนัญญา เฮงสมบูรณ์
11. คุณช้องมาศน์ เลิศรัตนานนท์
12. คุณฐิติรัตน์ นัทธีศรี
13. คุณ Thidarat Narachan
14. คุณธัญสุดา ทองโรจน์
15. คุณธีรวัฒน์ ทัศนชาติ
16. คุณประภัสสร ดังชัยภูมิ
17. คุณมณีพรรณ ถ้วนถี่
18. คุณอารีรัตน์ ธรรมาสถิตย์
19. คุณสาวิณี ทองขำ
20. คุณวิธิป จินานุกูลวงศ์
RELATED COVER NIGHT LIVE
GREENWAVE