COVER NIGHT LIVE
 
 
 
Cover Night Live : Move On Stage
 
 
 
เพราะ ‘คนไม่จำเป็น’ ก็ต้องเดินจากไป

ถ้ารักครั้งนี้หมดความหมาย ก็ควรเลิกรอ ‘พอเถอะ’ 

2 วงดนตรีที่จะพาคุณออกจากที่ที่มีแต่น้ำตา

GETSUNOVA x MEAN

Move On พร้อมกัน 
เสาร์ที่ 13 มิถุนายนนี้ ตั้งแต่หกโมงเย็นถึงสองทุ่ม
 
ผ่าน LIVE ทาง GreenWave fanpage และ Youtube AtimeOnline Channel
 

 

RELATED COVER NIGHT LIVE
GREENWAVE