COVER NIGHT LIVE
 
ถึงเวลาแห่งความฮา!!! BIG SIZE
สนุกเกินร้อย ทั้งร้อง ทั้งเล่น สะเทือนเวทีคอนเสิร์ตเมืองไทย
 
 
 
 
คอมเมดี้คัฟเวอร์คอนเสิร์ตของ 2 พี่น้องคู่ฮา
สนุกซึ้ง ฮาสนั่น แบบสนิทสนม

อาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 ที่ M-Theatre
 
 
5,000 AtimePoint แลกบัตรฟรี ไม่ต้องลุ้น !!
 
เปิดแลกรวม 100 รางวัล (ครั้งละ 25 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง)
วันศุกร์ที่ 10 , 24 พฤศจิกายน 2560   เวลา 12.00 - 18.00 น.
วันศุกร์ที่ 8 , 22 ธันวาคม 2560   เวลา 12.00 - 18.00 น.
 
 
ดูวิธีการสะสม AtimePoint
 
 
 
 
 
หรือร่วมสนุกลุ้นรับบัตรคอนเสิร์ตฟรี!! ทุกช่องทาง
1.  ลุ้นบัตรคอนเสิร์ตฟรี! 2 ที่นั่ง ผ่านแอพพลิเคชั่น  AtimeOnline โหลดพร้อมลุ้นทันที!
Message ผ่าน Green Wave ได้ทุกช่วงดีเจ พิมพ์ C เว้นวรรค ตามด้วย ชื่อ + นามสกุล + เบอร์โทรศัพท์ พร้อมบอกชื่อเพลงที่อยากให้ศิลปินคัฟเวอร์
2.  www.facebook.com/greenwavefanpage
3.  www.facebook.com/atimeonline
4.  แลกบัตรคอนเสิร์ตฟรี! 2 ที่นั่ง
ฟัง GREEN WAVE ผ่านแอพพลิเคชั่น  AtimeOnline สะสม AtimePoint ครบ 5,000 point แลกบัตรคอนเสิร์ตได้เลยง่ายๆ ไม่ต้องลุ้น เพียงกดปุ่ม INBOX ผ่าน GREEN WAVE ที่แอพ AtimeOnline หรือ www.greenwave.fm/covernightplus
เปิดแลกรวม 100 รางวัล (ครั้งละ 25 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง)
วันศุกร์ที่ 10 , 24 พฤศจิกายน 2560   เวลา 12.00 - 18.00 น.
วันศุกร์ที่ 8 , 22 ธันวาคม 2560   เวลา 12.00 - 18.00 น.


กติกาการร่วมสนุก
1. ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 22 ธันวาคม 2560
2. ร่วมสนุกลุ้นบัตรคอนเสิร์ต ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ตามช่องทางที่ GREEN WAVE เปิดให้ลุ้นรับบัตรคอนเสิร์ต ประจำสัปดาห์นั้นๆ
3. การร่วมสนุกผ่านวิทยุในแต่ละช่วง DJ.GREEN WAVE เมื่อได้ยินเสียงประกาศว่าจะมีการแจกบัตรคอนเสิร์ต คุณสามารถร่วมสนุกได้ด้วยการ Message ผ่าน Green Wave ที่แอพพลิเคชั่น  AtimeOnline , ส่ง SMS มาที่ 4 6 4 2 1 6 5 หรือ INBOX ผ่าน GREEN WAVE FANPAGE เพียงพิมพ์ C เว้นวรรค ตามด้วย ชื่อ + นามสกุล + เบอร์โทรศัพท์ พร้อมชื่อเพลงที่คุณอยากให้ศิลปินคัฟเวอร์
4. ผู้ที่มีชื่อเป็นผู้โชคดี จะได้รับบัตรคอนเสิร์ต 2 ที่นั่ง จาก 1 ช่องทางการร่วมสนุกเท่านั้น! ไม่สามารถร่วมสนุกเพื่อรับบัตรเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางอื่นๆอีก (ยกเว้น ต้องการบัตรคอนเสิร์ตเพิ่มเติมสามารถแลกบัตรคอนเสิร์ตด้วย AtimePoint 5,000 คะแนน ต่อบัตรคอนเสิร์ต 2 ที่นั่ง และไม่เกิน 10 ที่นั่งต่อ 1 User ID)
6.นำบัตรประชาชนตัวจริงของท่าน มาลงทะเบียนรับบัตรคอนเสิร์ตได้ในวันทำการแสดง วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม2561 ที่โรงละคร M-THEATRE ได้ตั้งแต่เวลา 17.00 - 18.30 น.
 
 
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ใช้ AtimePoint แลกบัตร Cover Night Plus : The Big Brother วันที่ 10 พ.ย. 2560
 
1. opor_ete 14. สุธิดา หาอุปละ
2. Sriporn Kittitham 15. ณัฐวดี เผือกเล็ก
3. เพชรรัตน์ อนุทินมณี 16. กมลวรรณ จันทร์สายทอง
4. กฤติกา ยอดแก้ว 17. ใจภักดิ์ ศิริพงษ์
5. กิตติ กิตติพรพันธ์ 18. วรพินท์ ศักดิ์สุรีย์มงคล
6. อักษร แจ้งแสงทอง 19. สุปรดา รักคำ
7. ศิวนัฐ ชัยขันธ์ 20. สุระชัย สบายดี
8. ชานนท์ กางทอง 21. PITCHAKORN DEEBHIJARN
9. หทัยภัทร กรึงไกร 22. นิลินทร์ ขันการไถ
10. พิชชาภรณ์ บ่อน้อย 23. กุญช์ภัสส์ เดชวิจารณ์กิจ
11. ธัญวลัย พันธุ์อุทัยวัฒน์ 24. วิลาวัณย์ ซาพวง
12. ธนสิทธิ์ ตั้งอุดมนันทกิจ 25. สุจิตราภา ชัยนุศิลป์
13. วันเพ็ญ นราจันทร์  
 
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จาก Website วันที่ 10 พ.ย. 2560
 
1. วราภรณ์ นวลปาน 6. ยุทธภูมิ โพธิราชา
2. พัชรากร ใจเฉื่อย 7. ปัทภรณ์ ราชภูชงค์
3. พัทธ์ธีรา ลิขิตอำนวยพร 8. อคิราภ์ สุภาจารุพันธุ์
4. จิราพร ตันติพนารัตน์ 9. ปาณฑรา ม่วงจินดา
5. ภัสรากรณ์ ตั้งรวยทรัพย์ 10. บุญจิรา ชูสกุบ

 
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ใช้ AtimePoint แลกบัตร Cover Night Plus : The Big Brother วันที่ 24 พ.ย. 2560

1. เพ็ญพิทย์ ปาลเรือง 14. ปวีณา ธะเศรษฐ
2. ศุภลักษ์ อิทธิโรจนกุล 15. วัชรี เรื่องมัจฉา
3. อรรถพล โพชะกะ 16. นันทิดา ดิลกวรโชติ
4. ณาตยา เสตะจันทน์ 17. ณัฐนันท์ ปานทอง
5. เพชรรัตน์ ลีละพงศ์วัฒนา 18. ปรรณภรณ์ บูรณดิษฐ์
6. พนิดา รักศิลป์ 19. พลากร เกื้อกูลพิพัฒน์
7. อรศิริ ชวนะพงศ์ 20. Fon
8. ทศพร หลงทอง 21. กรองกาญจน์ ใจวงศ์คำ
9. ปิยะนุช พาลีตา 22. ภูบดินร วรรธนะชูชื่น
10. สุมิตรา วงศ์จริยะกิตติ 23. เจษฏากร ช้างทอง
11. สุวิมล บุญฤทธิ์ 24. ศุทธินี ปิ่นแหลม
12. ปพนพัชร์ รัตนโสภาภรณ์ 25. ต้องมนต์ตรา สุวรรณทัต
13. นิพัทธา จำรัส  

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จาก Website วันที่ 24 พ.ย. 2560
 
1. ณัฐทพงศ์ เปี่ยมสิทธิ์ 6. สรส มุสิการนันท์
2. ยุถิกา ชเจริญยิ่ง 7. อินทพิมพ์ สุภาวรรณ์
3. นครินทร์ ศรีภูวงศ์ 8. ธิติวัตร ภาณุมังกร
4. สุภัทตรา ธัญธวัช 9. สมิตา อันทะเกตุ
5. อุปถัมภ์ ณรงค์วงศ์วัฒนา 10. อนาวิล อมรเดชากุล

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ใช้ AtimePoint แลกบัตร Cover Night Plus : The Big Brother วันที่ 8 ธ.ค. 2560
 
1. อุปถัมภ์ ณรงค์วงศ์วัฒนา 14. นิสิต ครบุรี
2. อาภาพร โอภานุรักษ์ 15. ยุวดี รัตนพนัง
3. ธนารีย์ กิดาการ 16. ฐานิตา แสงเดือน
4. สุนิตา หะดีเยาะ 17. สิริลักษณ์ ศักดิ์บริบูรณ์
5. ณัฐกานต์ สุวรรณฉวี 18. ชาติชาย เยอลึ
6. มณีพรรณ ถ้วนถี่ 19. พจนีย์ นาคตระกูล
7. มานิตา ใจกล้า 20. จิราวัฒ มานิตย์
8. Pantita 21. กนกจันทร์ อนันต์ถิระชัย
9. วิชญะ ต่อวงศ์ไพชยนต์ 22. กมลทิพย์ ปานทอง
10. ธฤษิดา ตรีสารศรี 23. ฐิติรัตน์ นัทธีศรี
11. Gimsnk 24. วิภาวี ผุดผ่อง
12. กรผกา ปูเชียงแดง 25. พนาวรรณ ประคองเกื้อ
13. ฐาปกรณ์ ฤชุปนัย  
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จาก Website วันที่ 8 ธ.ค. 2560
 
1. กัลยาณิช ทิตตเมธา 6. ธเนศ ฤดีพฤทธิ์
2. ศันสนีย์ ทราวดีพิมุข 7. เพ็ญศิริ ดิสถาพร
3. กรผกา  ปูเชียงแดง 8. ณัฐนันท์ หนึ่งน้ำใจ
4. ธิดารัตน์ โตสวน 9. วิธิดา หล้าพูนพานิช
5. เกียรติอิสระ เรืองสกุลพัฒน์ 10. สุพรรษา พินเผือก

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ใช้ AtimePoint แลกบัตร Cover Night Plus : The Big Brother วันที่ 22 ธ.ค. 2560
 
1. ยุพา เสน่ห์ราศรี 14. จรัล ชนะนันทศักดิ์
2. Maya 15. พัชรกมล พวงสมบัติ
3. สุภรณ์ จิรวุฒิพจน์ 16. ธนวัฒน์ สมรัตนชัย
4. อัมพร ทัศน์วรณ์ 17. คันธารัตน์ สามฉิมโฉม
5. กุลธิดา เริ่มอุปถัมภ์ 18. อภิสรา ชูกำเนิด
6. สมชาย อัศวสงคราม 19. อดิภา ร้อยสอน
7. สาธิต ศรีสุขล้อม 20. วินนา พวงมาลัย
8. ปรางทอง สว่างวงศ์ธรรม 21. เจษฎากร หลงสิน
9. ศิริวรรณ วรรณพฤกษ์ 22. สิทธิโชค พัชรารัตน์
10. วิลาสินี จันทุรศ 23. ขนิษฐา พัวไพโรจน์
11. อารดา ชัยยานุรักษ์กุล 24. ภัทรดนัย ไตรวัฒนาศิริ
12. ภัคธร วิริยางกูร 25. อุดมศักดิ์ อยู่ผาสุข
13. บงกชรัตน์ คุ้มเสนียด  

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จาก Website วันที่ 22 ธ.ค. 2560

1. ปรรณภรณ์ บูรณดิษฐ์ 6. ณิชารัศม์ พงศ์วัฒนศิริ
2. ธนธัช ไตรวัฒนะ 7. รามพิรัชต จันทน์หอม
3. นิจนพิน โพธิ์อุไร 8. ทิพย์วิทู สวัสดี
4. ศิรินนี ปักษิณศิริ 9. วิชชุตา อิสรานุวรรธน์
5. ณัฐชตะ ใจตรง 10. สุภัทร์ พัวพงศธร

RELATED COVER NIGHT LIVE
GREENWAVE