COVER NIGHT LIVE
 
 
เพลงมันเพราะ.. เพราะความหลังฝังใจ!!
ETC
และ LIPTA ชวนย้อนวัยไปสมัย 18
แตะอารมณ์นั้นใหม่!!
ผ่านเพลงฮิต อินโทรขึ้นเป็นกรี๊ดดดแตก!!
อาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
โรงละครอักษรา คิง พาวเวอร์
 
 
 
 
 
ช่องทางการร่วมสนุกลุ้นรับบัตรคอนเสิร์ต[ฟรี!!] 2 ที่นั่ง

1. ผ่านแอพพลิเคชั่น AtimeOnline โหลดพร้อมลุ้นทันที!
กดปุ่ม INBOX ผ่าน GREEN WAVE ที่แอพ AtimeOnline ได้ทุกช่วงดีเจ
พิมพ์ C เว้นวรรค ตามด้วย ชื่อ + นามสกุล + เบอร์โทรศัพท์ พร้อมบอกชื่อเพลงที่อยากให้ศิลปินคัฟเวอร์
2. www.facebook.com/greenwavefanpage
3. www.facebook.com/atimeonline

4. แลกบัตรคอนเสิร์ตฟรี! 2 ที่นั่ง
ฟัง GREEN WAVE ผ่านแอพพลิเคชั่น  AtimeOnline สะสม AtimePoint ครบ 5,000 point แลกบัตรคอนเสิร์ตได้เลยง่ายๆ เพียงกดปุ่ม INBOX ผ่าน GREEN WAVE ที่แอพ AtimeOnline หรือ www.greenwave.fm/covernightlive
เปิดแลกพร้อมกันรวม 75 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง)
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561   จำนวน 25 รางวัล เวลา 12.00 - 18.00 น.
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  จำนวน 50 รางวัล เวลา 12.00 - 18.00 น.
 
กติกาการร่วมสนุก
1. ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม ถึง 23 กุมภาพันธ์  2561
2. ร่วมสนุกลุ้นบัตรคอนเสิร์ต ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ตามช่องทางที่ GREEN WAVE เปิดให้ลุ้นรับบัตรคอนเสิร์ต ประจำสัปดาห์
3. การร่วมสนุกผ่านวิทยุในแต่ละช่วง DJ.GREEN WAVE เมื่อได้ยินเสียงประกาศว่าจะมีการแจกบัตรคอนเสิร์ต คุณสามารถร่วมสนุกได้ด้วยการ Message ผ่าน Green Wave ที่แอพพลิเคชั่น AtimeOnline  / ส่ง SMS มาที่ 4 6 4 2 1 6 5 / INBOX ผ่าน FACEBOOK ที่ GREEN WAVE FANPAGE เพียงพิมพ์ C เว้นวรรค ตามด้วย ชื่อ + นามสกุล + เบอร์โทรศัพท์ พร้อมชื่อเพลงที่คุณอยากให้ศิลปินคัฟเวอร์
4. ผู้ที่มีชื่อเป็นผู้โชคดี จะได้รับบัตรคอนเสิร์ต 2 ที่นั่ง จาก 1 ช่องทางการร่วมสนุกเท่านั้น! ไม่สามารถร่วมสนุกเพื่อรับบัตรเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางอื่นๆอีก (ยกเว้น ต้องการบัตรคอนเสิร์ตเพิ่มเติมสามารถแลกบัตรคอนเสิร์ตด้วย AtimePoint 5,000 คะแนน ต่อบัตรคอนเสิร์ต 2 ที่นั่ง และไม่เกิน 10 ที่นั่งต่อ 1 User ID)
6.นำบัตรประชาชนตัวจริงของท่าน มาลงทะเบียนรับบัตรคอนเสิร์ตได้ในวันทำการแสดง วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ที่โรงละคร อักษรา คิง พาวเวอร์ ได้ตั้งแต่เวลา 17.30 – 18.30 น.
 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ใช้ AtimePoint แลกบัตร Cover Night Plus วันที่ 19 ม.ค. 2561
 
1. อังคณา คัมภีรกิจ 14. นันทิดา ดิลกวรโชติ
2. จิราภรณ์ มหาชานนท์ 15. ธิดารัตน์ ศรีทิพย์สุโข
3. วัชรี เรืองมัจฉา 16. สุจิตรา เจริญสุข
4. เพชรรัตน์ ลีละพงศ์วัฒนา 17. เกศริน ตั้งเด่นไพศาล
5. ปรางทอง สว่างวงศ์ธรรม 18. กุญช์ภัสส์ เดชวิจารณ์กิจ
6. ชณาณุช ตีระวัฒนานนท์ 19. ธนวัฒน์ สมรัตนชัย
7. พิมพ์ชนก วิทยอุดม 20. สุเนตร์ โสดาบรรลุ
8. จิรศักดิ์ จิรแสงทอง 21. ฐิติรัตน์ นัทธีศรี
9. ภีรยา ใจผ่อง 22. อุษณีย์ กฤษณะประสิทธิ์
10. นฤมล ดวงดี 23. ภัสส์ธีมา มาสิริธนาธิป
11. สุทธิดา ราชานิกรณ์ 24. อรศิริ ชวนะพงศ์
12. มณีพรรณ ถ้วนถี่ 25. มนัสวี โชติวนกุล
13. สุอาภรณ์ พวงมาลัย  
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จาก Website วันที่ 12 ม.ค. 2561
 
1.       ภัทรขวัญ   ศรีแก้ว
2.       ศิรวิทย์   พานเมือง
3.       ณัฐศักดิ์   จำนงค์ไทย
4.       วีณา   ชัยพิริยะศักดิ์
5.       ชฎารัตน์   แท่งทอง
6.       ธนากร   ศรีวิไล
7.       รัตนาภรณ์   บุญสม
8.       เลิศวิทย์   วินัยวัฒน์
9.       กมลลักษณ์   ขำฤทธิ์
10.    วศิน   อภิรติกุล
 
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จาก Website วันที่ 26 ม.ค. 2561
 
1.       ชนนพร   เพ็ชร์งาม
2.       ชายชาญ   จุลเสนีย์ชร
3.       อนันต์   มโนรัมย์
4.       ภัทรานิษฐ์   ชีรณัฐดารินทร์
5.       ศิวกรณ์   ธุวปภา
6.       เวธนี   ชุณห์วิจิตรา
7.       ทศพล   ซอกจอหอ
8.       บัณฑิตา   โชตินันทน์
9.       นิธิศ   กิจนิธิกุล
10.    นิรมล   ยันต์วิเศษ
 
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จาก Website วันที่ 9 ก.พ. 2561
 
1. พิมพ์นิภา จิรพัฒนาสกุล
2. ตริตาภรณ์ พีระบูล
3. เพชรดา รัตนสุวรรณ์
4. จิรัชญา วงษ์ป้อม
5. กรทิพย์ ราชัย
6. ปสุตา วงษ์กมลชุณห์
7. อนุพงศ์ ชิ้นทอง
8. เดรยา โตสุข
9. นวสิริ สมัยนิยม
10. ณัฏฐานุช อนันตพันธุ์พงศ์
 
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จาก Website วันที่ 23 ก.พ. 2561
 
1. อรุณรัช คณากรเจริญสุข
2. ธารพร เก็จมะยูร
3. รวิสรา อาราเม
4. อังสนา เหล่าบุญมี
5. รัฐวิชญ์ ศิริทวีฐานนท์
6. ญดา โยธินตรีกูล
7. นัฏ กฤษฎากมล
8. ประวีณา สันป่าแก้ว
9. พลเชษฐ์ มาดี
10. ปกรณ์กิตติ์ ม่วงประสิทธิ์
 
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ใช้ AtimePoint แลกบัตร Cover Night Plus วันที่ 23 ก.พ. 2561
 
1. Kratua B. 26. บวรศักดิ์ มากพูน
2. Sasiyakorn Thaomor 27. สงกรานต์ กสิกพันธุ์
3. พจนี พิพัฒนกุล 28. วิภาดา มะสัน
4. นุชนันท์ มาโนช 29. กนกวรรณ ธรรมเกียรติ
5. ณัฐวัฒน์ ศักดิ์วิมลพร 30. พิชญ์นันท์ ติยะพรรณ
6. จรัล ชนะนันทศักดิ์ 31. อรทัย ลิมปพัฒนกุล
7. ภาณุวัฒน์ กองราช 32. ปกรณ์กิตติ์ ม่วงประสิทธิ์
8. ดวงกมล เหรียญทอง​ 33. ผจงจิตต์ สกุลเลิศฤทธิ์
9. ฉิทกา โกมารกุล ณ นคร 34. กัษมา ชมภู
10. อัญฑิกา เพ็ชรทูลย์ 35. บัณฑิต อัสสวุฒิ
11. วิมลรัตน์ มงคลเจริญลาภ 36. รภากัญ ปรีเปรม
12. ศศิวิมล เรืองเดชสกุล 37. สุรศักดิ์ สอนเสาร์
13. ภณัฐณดา ศรีกิจเกษมวัฒน์ 38. ชลดา ตระกูลพานิช
14. มณีพรรณ ถ้วนถี่ 39. นพพล บำรุงราษฎร์
15. ภนัทชา ทรงประยูร 40. กฤติน บ้วนนอก
16. กนกจันทร์ อนันต์ถิระชัย 41. พิรกานต์ ตันติปิธรรม
17. ธีรพงษ์ ทิวะทรัพย์ 42. Suphanida Gatephong
18. บุญชัย แซ่อึ้ง 43. นลินทิพย์ ศานตินานนท์
19. สรญา จันทะภา 44. ภูมรินทร์ พรวสันต์
20. อุษณีย์ กฤษณะประสิทธิ์ 45. จรัล ชนะนันทศักดิ์
21. พงษ์ศักดิ์ วิริยะบัณฑิตกุล 46. ณัฐณิชา ห่วงงาม
22. ศุภธนา รุ่งสว่าง 47. อุไร องค์วรรณดี
23. ปวีณา เจียรเพิ่มพูลผล 48. Janjira Jumrus
24. ณาตยา เสตะจันทน์        49. วิลัยพร ชูพักตร์
25. เนตรชนก วิทยอุดม 50. วารุณี วัฒนเสาวลักษณ์

RELATED COVER NIGHT LIVE
GREENWAVE