COVER NIGHT LIVE
 
 

ฟรีคอนเสิร์ตปล่อยของ ของสองเดอะกีตาร์แห่งยุค!!
 
 
 
 
 
 
เดอะกีตาร์ที่ผ่านวงการเพลงมาแล้วหลายยุค!!!
 
 
 
“ แสตมป์ อภิวัชร์ ”
 
 
เดอะกีตาร์ที่ฝากฝีมือผ่านเพลงรัก ฮิต ติด หู..
 
 
 
“ อะตอม ชนกันต์ ”
 

จัดเต็มทุกท่วงทำนอง เขียนเสียงร้องไปพร้อมกีตาร์ตัวโปรด

อาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561
 
โรงละครอักษรา คิง พาวเวอร์
 
ดู    Facebook LIVE   พร้อมกัน ทุ่มตรง!! ที่  GREEN WAVE  FANPAGE  
 
 
ชอบ ดู สด ลุ้นบัตรคอนเสิร์ตทุกช่องทาง
 
 
 
 
 
ผ่านแอพพลิเคชั่น ATIME ONLINE โหลดพร้อมลุ้นทันที!
 
ส่งข้อความผ่าน GREEN WAVE ที่แอพพลิเคชั่น ATIME ONLINE ได้ทุกช่วง DJ GREEN WAVE
พิมพ์ C เว้นวรรค ตามด้วย ชื่อ + นามสกุล + เบอร์โทรศัพท์ พร้อมบอกชื่อเพลงที่อยากให้ศิลปินคัฟเวอร์
 
ATIME POINT แลกบัตรคอนเสิร์ตฟรี! 100 ที่นั่ง
 
สะสมเวลาฟัง GREEN WAVE ผ่านแอพพลิเคชั่น  ATIME ONLINE “ยิ่งฟังนาน!! พ้อยท์ยิ่งเยอะ!!”
 
 
 
  รอบที่ 1  :  20 กรกฎาคม 2561  (12.00 น.) ใช้ ATIMEPOINT 5000 POINT เปิดแลก 50 ที่นั่ง
 
  รอบที่ 2  :  24 สิงหาคม 2561 (12.00 น.)  ใช้ ATIMEPOINT 10,000 POINT เปิดแลก 50 ที่นั่ง (ติดขอบเวที)**
 
 
 
กติกาการร่วมสนุก

1. ร่วมสนุกลุ้นบัตรคอนเสิร์ตได้ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม – 24 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันศุกร์ ตามช่องทางที่ GREEN WAVE เปิดให้ร่วมสนุกลุ้นรับบัตรคอนเสิร์ตประจำสัปดาห์
2. การร่วมสนุกผ่านรายการในแต่ละช่วง DJ.GREEN WAVE เมื่อได้ยินเสียงประกาศว่าจะมีการแจกบัตรคอนเสิร์ต คุณสามารถร่วมสนุกได้ด้วยการ Message ผ่าน Green Wave ที่แอพพลิเคชั่น AtimeOnlineหรือ INBOX ผ่าน FACEBOOK ที่ GREEN WAVE FANPAGE เพียงพิมพ์ C เว้นวรรค ตามด้วย ชื่อ + นามสกุล + เบอร์โทรศัพท์ พร้อมชื่อเพลงที่คุณอยากให้ศิลปินคัฟเวอร์
3. ผู้โชคดีที่ได้รับบัตรคอนเสิร์ตจากการร่วมสนุกในรายการกับ DJ.GREEN WAVE / GREEN WAVE FANPAGE / WWW.GREENWAVE.FM/COVERNIGHTLIVE จะได้รับบัตรคอนเสิร์ต 2 ที่นั่ง จาก 1 ช่องทางการร่วมสนุกเท่านั้น!
4. ต้องการบัตรคอนเสิร์ตเพิ่มเติม สามารถแลกรับบัตรคอนเสิร์ตด้วย AtimePoint 5,000 คะแนน (ที่นั่งปกติ) ต่อบัตรคอนเสิร์ต 2 ที่นั่ง และพิเศษ 10,000 คะแนน ต่อบัตรคอนเสิร์ต 2 ที่นั่ง (ติดขอบเวที) และขอจำกัดการแลกรับบัตรคอนเสิร์ตไม่เกิน 10 ที่นั่ง ต่อ 1 User ID
5. นำบัตรประชาชนตัวจริงของคุณมาลงทะเบียนรับบัตรคอนเสิร์ตได้ในวันทำการแสดง วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 ที่โรงละครอักษรา คิง พาวเวอร์ (ซอยรางน้ำ) ตั้งแต่เวลา 17.30 – 18.30 น. เท่านั้น
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่  17 สิงหาคม 2561 
 
1. ณภัทรกัญ พิมทอง
2. พิชชากร ดีพิจารณ์
3. นาฏลดา เที่ยงผดุง
4. เอมอร ลีลาอมรรัตน์
5. วสันต์ ฤดีเกียรติธำรง
6. ปุณณวิช สร้างสุขเจริญ
7. กานติมา สันติกยาวกูล
8. อิงตะวัน ทองมโนกูร
9. โศภิษฐา เกตุสม
10. กฤษดา ช่องศรี
11. สุภนิช วชิรเสรีชัย
12. ณาตยา เสตะจันทน์
13. ณพนรา ลิ้มรทีพงษ์
14. ฌาณุมาศ จีรภานิวัฒน์กุล
15. กิรณา จินตโกวิท
16. เล็กคนางค์ ศิลลา
17. ปภาภัสสร์ เวียงทองชุติไชย
18. ทรรศมน เตชะเต่ย
19. พริม ศักดิ์กำจร
20. นิตินัย สักแกแก้ว
21. พิรรัญชิดา วัฒนเศรษฐานันท์
22. ดีลา เตชะวิจิตรไพศาล
23. ดุลภากร แมนเมธี
24. นันทวิชญ์ อุทัยพัฒนาชีพ
25. กนกพร บุญคุ้ม
 
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีใช้ AtimePoint แลกบัตร Concert ประจำวันที่  20 กรกฎาคม 2561

1. จิดาภา สุริยะโสภา
2. สุทิพย์ นกเล็ก
3. พิชญ์นันท์ ติยะพรรณ
4. ลลิตา ถิ่นวงษ์อินทร์
5. Ploynaphas Lertsothorntham
6. วันวิสาข์ พูลทองคำ
7. ณัฏฐพัชร ชัยปกรณ์วงศ์
8. หทัยวัฒน์ พละศักดิ์
9. อัษฎางค์ อารีย์ไทย
10. ระพีพรรณ ดวงจันทร์ ( 2 สิทธิ์ )
11. พรรษชนม์ จิระตระกูลรัตน์
12. Teeraporn Pradejpong
13. สุวิมล บุญฤทธิ์
14. ธิดารัตน์ ศรีทิพย์สุโข
15. ศศิวิมล เรืองเดชสกุล
16. ฐิติรัตน์ นัทธีศรี
17. แพรวพรรณ ศรีภาเพ็ชร
18. หทัยภัทร กรึงไกร
19. พัดชา สุวรรณภักดี
20. สุวิชญา เลิศล้ำ
21. ชูมณี มากแสง
22. สุภาภรณ์ สุวรรณรัฐภูมิ
23. วรรณวิศา จันดีบาง
24. ฐาวิตา จิรภาณุโรจ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีใช้ AtimePoint แลกบัตร Concert ประจำวันที่  24 สิงหาคม 2561

1. ปุณยนุช วรวัตรรุศดา
2. ปรียานุช อัศวเมฆิน
3. พัชราวดี ภูมิพระบุ
4. ทัชชกร มุ้ยเผือก
5. จิตรลดา จิตตะนาวิก
6. ชณาณุช ตีระวัฒนานนท์
7. ปุญญตา อารง
8. คมสัน จันมา
9. สาธิต ศรีสุขล้อม
10. ศุภสัณห์ โกมลฤทธิ์
11. กีรติกานต์ วรวิสุทธินันท์
12. ณัฐวรรณ จันทรัพย์
13. ชนัญญา อุตะมะ
14. Supatana Rungsawang
15. ศศิประภา สินธุรัตน์
16. คมกริช ณรงค์วัฒนา
17. ตุลาภรณ์ เส็นดาโอ๊ะ
18. ณภัทร ภิรมย์พานิช
19. ดาวจุติ จันทร์ดี
20. พัชรพล อิ่มพลี
21. วิลาสินี จันทุรศ
22. นันทนา แซ่เฮ้ง
23. เพชรรัตน์ ลีละพงศ์วัฒนา
24. ฐาวิตา จิรภาณุโรจ
25. จุไรพร สุธรรมโกศล
 
 
RELATED COVER NIGHT LIVE
GREENWAVE