COVER NIGHT LIVE
 
 
 
 
 
 
ครั้งนี้ไม่ธรรมดา!!!

ตำแหน่ง    TOP FORM ON STAGE    จะเป็นของใคร
 
 
พร้อมแขกรับเชิญตัวแม่ TOP FROM ไม่แพ้ใคร
 
 
ใครจะคัฟเวอร์ได้ใจ ใคร....จะได้ซีน!!!

อาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561
โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์
 
ดู    LIVE   พร้อมกัน ทุ่มตรง!! ที่ Facebook GREEN WAVE FANPAGE
 
ชอบ ดู สด ลุ้นบัตรคอนเสิร์ตทุกช่องทาง
 
 
ผ่านแอพพลิเคชั่น AtimeOnline โหลดพร้อมลุ้นทันที!
ส่งข้อความผ่าน GREEN WAVE ที่แอพพลิเคชั่น ATIME ONLINE ได้ทุกช่วง DJ GREEN WAVE
พิมพ์ C เว้นวรรค ตามด้วย ชื่อ + นามสกุล + เบอร์โทรศัพท์ พร้อมบอกชื่อเพลงที่อยากให้ศิลปินคัฟเวอร์
 
คะแนน AtimePoint แลกบัตรคอนเสิร์ตฟรี 100 ที่นั่ง
สะสมเวลาฟัง GREEN WAVE ผ่านแอพพลิเคชั่น  ATIME ONLINE “ยิ่งฟังนาน!! พ้อยท์ยิ่งเยอะ!!”

  รอบที่ 1  :  28 กันยายน 2561  (14.00 น.)  
ใช้ ATIMEPOINT 5000 คะแนน  เปิดแลก 50 ที่นั่ง

  รอบที่ 2  :  26 ตุลาคม 2561    (12.00 น.)   
ใช้ ATIMEPOINT 10,000 คะแนน  เปิดแลก 50 ที่นั่ง (ติดขอบเวที)**
 
 
กติกาการร่วมสนุกลุ้นรับบัตรคอนเสิร์ต ฟรี!!
1. ร่วมสนุกลุ้นบัตรคอนเสิร์ตได้ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน – 26 ตุลาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันศุกร์ ตามช่องทางที่ GREEN WAVE เปิดให้ร่วมสนุกลุ้นรับบัตรคอนเสิร์ตประจำสัปดาห์
2. การร่วมสนุกผ่านรายการในแต่ละช่วง DJ.GREEN WAVE เมื่อได้ยินเสียงประกาศว่าจะมีการแจกบัตรคอนเสิร์ต คุณสามารถร่วมสนุกได้ด้วยการ Message ผ่าน Green Wave ที่แอพพลิเคชั่น AtimeOnline หรือ INBOX ผ่าน FACEBOOK ที่ GREEN WAVE FANPAGE เพียงพิมพ์ C เว้นวรรค ตามด้วย ชื่อ + นามสกุล + เบอร์โทรศัพท์ พร้อมชื่อเพลงที่คุณอยากให้ศิลปินคัฟเวอร์
3. ผู้โชคดีที่ได้รับบัตรคอนเสิร์ตจากการร่วมสนุกในรายการกับ DJ.GREEN WAVE / GREEN WAVE FANPAGE / WWW.GREENWAVE.FM/COVERNIGHTLIVE จะได้รับบัตรคอนเสิร์ต 2 ที่นั่ง จาก 1 ช่องทางการร่วมสนุกเท่านั้น!
4. ต้องการบัตรคอนเสิร์ตเพิ่มเติม สามารถแลกรับบัตรคอนเสิร์ตด้วย AtimePoint 5,000 คะแนน (ที่นั่งปกติ) ต่อบัตรคอนเสิร์ต 2 ที่นั่ง และพิเศษ 10,000 คะแนน ต่อบัตรคอนเสิร์ต 2 ที่นั่ง (ติดขอบเวที) และขอจำกัดการแลกรับบัตรคอนเสิร์ตไม่เกิน 10 ที่นั่ง ต่อ 1 User ID
( หมายเหตุ : ช่องทางการกดแลกคะแนน AtimePoint รับบัตรคอนเสิร์ตที่สะดวกที่สุด คือ WWW.GREENWAVE.FM/COVERNIGHTLIVE เมื่อถึงวันเวลาที่เปิดให้มีการแลก จะมีแทบแสดงปรากฏขึ้น จึงสามารถกดแลกบัตรคอนเสิร์ตได้ตามกติกา)
5. นำบัตรประชาชนตัวจริงของคุณมาลงทะเบียนรับบัตรคอนเสิร์ตได้ในวันทำการแสดง วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 ที่โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ (ซอยรางน้ำ) ตั้งแต่เวลา 17.30 – 18.30 น. เท่านั้น (**ทางรายการฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าการมารับบัตรคอนเสิร์ตหลังเวลา 18.30 น. ทางรายการฯ ถือว่าสละสิทธิ ยกเว้นผู้ที่ได้รับบัตรจากการแลกคะแนน AtimePoint แต่ต้องติดต่อรับบัตรคอนเสิร์ตไม่เกินเวลา 19.30 น.)
 
 
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจาก Website ประจำวันที่  14 กันยายน 2561
1. อนุสรา สวยฉลาด
2. จารุวัตร เดือนแจ่ม
3. กิตติยา แก้วมี
4. ศิริรัตน์ ศัพท์อนันต์
5. วิบูลพล ตันตราจิณ
6. พิชญาภรณ์ คงเขียว
7. อุษณีษ์ กล่อมบุญกลัด
8. พรสุดา โฉมกระโทก
9. สุทธิรัตน์ โออุไร
10. วรรณฉวี จำนงค์ถ้อย
11. ปรัชญ์ จันทคัต
12. ณัฐพร เมธามนตรี
13. ทิพย์ทิพา ทิพย์ประยูร
14. นันทิชา กันนุรา
15. พัชรี พันธุ์ยางน้อย
16. ภูริศรา ตะเภาน้อย
17. ปณฏ กระสาทอง
18. เกียรติชัย อาดำ
19. ภัทท์ชนก ประตูแก้ว
20. สุปราณี บินสุมัน
 
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการแลก AtimePoint ประจำวันที่  28 กันยายน 2561
 1. ธีร โม้อุบล
 2. ณัฐณิชา พิมพ์นนท์
 3. วรรณวิศา จันดีบาง
 4. ฐาวิตา จิรภาณุโรจ
 5. สุดาวดี ธรรมสมบัติ
 6. สฤกวรรณ รุ่งกีรติกุล
 7. เพชรรัตน์ ลีละพงศ์วัฒนา
 8. ธิดารัตน์ ศรีทิพย์สุโข
 9. สุภัคชญา ปริยากรวาทิน
 10. เจตวัฒน์ ผู้พัฒน์
 11. ชยภณ เหล่าศรีวิจิตร
 12. ภาณุวัฒน์ กองราช
 13. สิริภัทร สามสุวรรณ
 14. ศุภธนา รุ่งสว่าง
 15. มัณฑนา ประเสริฐพงษ์
 16. กมลพร พิทักษ์ชาติวงศ์
 17. ตุลาภรณ์ เส็นดาโอ๊ะ
 18. อนรรฆพล เมืองเกษมรัตน์ (2 รางวัล)
 19. จุไรรัตน์ ฉิมระฆัง
 20. ชนิศา เฉียบแหลม
 21. ปรางทอง สว่างวงศ์ธรรม
 22. เกศริน ตั้งเด่นไพศาล
 23. Supatana Rungsawang
 24. หทัยทิพย์ เกียรติกำจร
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจาก Website ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2561

1. พิกุล กันทะวัง
2. ธนพร แก้วเก้าดวง
3. เอกชัย สำเนียงใส
4. สุภาภรณ์ คงเส้ง
5. สุวรรณา สาเริก
6. บุษบงก์ คชินทรโรจน์
7. วรณัน ซื่อจริง
8. กษมน นวเกล้า
9. เบญจพร โสโสม
10. อารียา หมอยา
11. ปวริศา สีสวย
12. สุมิตรา มะตัน
13. มธุรดา ใยสอน
14. จิราธร จูสนิท
15. บุษรา บัวบาน
16. วรางคณา สะบายแท้
17. จินตนา สุขกล่ำ
18. ชานนท์ ฝาเงิน
19. ชลฤดี แก้วม่วง
20. กุนลดา เสนติ๊บ
 
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการแลก AtimePoint ประจำวันที่  26 ตุลาคม 2561 (แก้ไข)
 
 1. ธนันท์ธร วชากรพิสิษฐ์
 2. จรัล ชนะนันทศักดิ์
 3. เพชรรัตน์ ลีละพงศ์วัฒนา
 4. สุภาภรณ์ สุวรรณรัฐภูมิ
 5. ชูมณี มากแสง
 6. ศรัญญา ติยะพงษ์พิทักษ์
 7. วินิจ สุวรรณรัฐภูมิ
 8. อุ่นฮั้ว แซ่ลิ้ม
 9. สมฤทัย ชาญสมิง
 10. วิบูลพล ตันตราจิณ
 11. แพรวพรรณ ศรีภาเพ็ชร
 12. ฐิติรัตน์ นัทธีศรี
 13. พรวุฒ ไวคกุล
 14. สฤกวรรณ รุ่งกีรติกุล
 15. สุภัคชญา ปริยากรวาทิน
 16. สุวิมล ใจหวัง
 17. วิรังรอง ประชานุชิต
 18. ช้องมาศน์ เลิศรัตนานนท์
 19. รัชดาวัลย์ อัศววิไลพร
 20. มนมณีย์ เจริญผล
 21. ธัญธิดา อาสมาน
 22. มณีพรรณ ถ้วนถี่
 23. ปรางทอง สว่างวงศ์ธรรม
 24. กฤติน บ้วนนอก
 25. หทัยทิพย์ เกียรติกำจร
RELATED COVER NIGHT LIVE
GREENWAVE