คุณหมอขอดูแล

รับมือให้ไหว กับ ไวรัสโคโรนา


คุณหมอขอดูแล ภาคพิเศษ
 
 

“ไวรัสโคโรนา”
 
อันตรายใหม่...ที่กำลังมาแรง
 

รับรู้ยังไง ไม่ให้ตกใจ

รับมือยังไง  ให้ไหว
 

ติดตามเรื่องราวของไวรัสโคโรนา
 
 
กับ
 
 
รศ.ดร.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น
 
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
 
และ
 
 
พญ.วิจิตรา เลี้ยงสว่างวงศ์
 
อาจารย์ภาควิชา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
 

เพื่อให้เราทุกคน รับมือกับไวรัสโคโรนาได้อย่าง...
 
"ตระหนัก แต่ ไม่ตระหนก"
คุณหมอขอดูแล REPLAY
GREENWAVE