คุณหมอขอดูแล
GREENWAVE

“โรคกระดูกและข้อ ระเบิดเวลายุค 5G”


 
 
ดีเจอารมณ์ดี “เป้ วิศวะ”

ชวน

หมอเนส

นายแพทย์ รพีภัทร์ พิพัฒนานันท์มาเม้าส์อวัยวะที่แข็งที่สุด

“โรคกระดูกและข้อ ระเบิดเวลายุค 5G”อังคารที่ 14 เม.ย. นี้

1 ทุ่ม เป็นต้นไป

ดูสดๆ พร้อมกันที่


และดูย้อนหลังทาง 
 
คุณหมอขอดูแล REPLAY
GREENWAVE