คุณหมอขอดูแล

“เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบ ใช่ว่าจะรอดจากตับแข็ง มะเร็งตับ”


คุณหมอขอดูแล REPLAY
GREENWAVE