GREENWAVE
GREENWAVE1065
ลงทะเบียน FAMDAY พาแฟมไปบ้านฟาย

กรุณารอสักครู่...

ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

กรอกข้อมูลเพื่อร่วมกิจกรรม


ชื่อจริง (ภาษาไทยเท่านั้น) *

นามสกุล (ภาษาไทยเท่านั้น) *

โทร. *

วันเกิด (ค.ศ.) *

หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก *

เพศ

สถานภาพ

การศึกษา

อาชีพ

รายได้ครอบครัว / เดือน

รายได้ส่วนตัว / เดือน
กรอก ชื่อ - นามสกุล (ตัวคุณเอง)

อายุ (ตัวคุณเอง)

ความสัมพันธ์ (ตัวคุณเอง)

โรคประจำตัว (ตัวคุณเอง)

อาหารที่แพ้หรือไม่ทาน (ตัวคุณเอง)

กรอก ชื่อ - นามสกุล (สมาชิกคนที่ 1)

อายุ (สมาชิกคนที่ 1)

ความสัมพันธ์ (สมาชิกคนที่ 1)

โรคประจำตัว (สมาชิกคนที่ 1)

อาหารที่แพ้หรือไม่ทาน (สมาชิกคนที่ 1)

กรอก ชื่อ - นามสกุล (สมาชิกคนที่ 2)

อายุ (สมาชิกคนที่ 2)

ความสัมพันธ์ (สมาชิกคนที่ 2)

โรคประจำตัว (สมาชิกคนที่ 2)

อาหารที่แพ้หรือไม่ทาน (สมาชิกคนที่ 2)

อัพโหลดภาพครอบครัวตัวเอง 3 คน 
* รูปภาพที่อัพโหลด จะนำมาร่วมสนุกใน social และโพสลง GreenWave Fanpage
* รูปภาพที่อัพโหลด จะต้องมีสมาชิกในรูป 3 คน และเมื่อเป็นแฟมที่โชคดี คนที่ไปร่วมกิจกรรมจะต้องเป็น 3 คนในภาพเท่านั้น

IMAGE

แสดงภาพที่จะอัพโหลด

คำบรรยายสั้น ๆ ในหัวข้อ “ครอบครัวของฉัน”

ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนกด SUBMIT นะคะ

* การตัดสินใจของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี *
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome
GREENWAVE