GREEN CHARITY
ใครบางคนเคยบอกไว้ว่า เด็กคือดอกไม้และผีเสื้อของโลก
เด็กผู้หญิง  คือดอกไม้กระจิ๊ดริ๊ด ผู้แต่งแต้มประดับประดาโลก
เด็กผู้ชาย   คือผีเสื้อแสนซุกซน ผู้เติมสีสันให้กับโลกใบนี้

เราเชื่อกันว่า ผีเสื้อและดอกไม้ จะเติบโตได้ในทุกถิ่นที่
ผีเสื้อและดอกไม้ในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศไทย อาจเผชิญความยากลำบาก 
ในเรื่องของ โอกาสทางการศึกษา อาหารการกิน ชีวิตความเป็นอยู่ที่แร้งแค้นขัดสน
 
ผีเสื้อและดอกไม้ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ก็ประสบความยากไร้ไม่แพ้เพื่อนๆในพื้นที่อื่นๆ
ที่หนักหนาสาหัสกว่าก็คือ ......พวกเขาต้องเผชิญกับปัญหาความขัดแย้ง ภาวะความไม่สงบ
ที่เกิดขึ้นในบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเอง ปัญหาความขัดแย้งที่พวกเขาไม่ได้เป็นคนก่อ
แต่กลับต้องกลายเป็นผู้รับผลแห่งความขัดแย้งนั้นอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ .... 
 
“การขาดโอกาส” ของผีเสื้อและดอกไม้ ที่อยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
ไม่ได้ขาดเฉพาะโอกาสทางการศึกษา หรือความความยากไร้ทรัพย์สินเงินทอง 
พวกเขาขาดแม้กระทั่งโอกาสที่จะเดินทางมาพบหมอ เพื่อรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกิดขึ้นในยามวิกาล  
 
จะ“อดทน” กับความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน ในยามค่ำคืน อยู่ที่บ้าน
หรือจะ
“เสี่ยงอันตราย” ออกจากบ้านมาพบหมอที่โรงพยาบาล  
ความเสี่ยงเท่าๆกัน  อันตรายพอๆกัน  ทรมานไม่น้อยกว่ากัน
 
 
 
25กิจกรรม ทำดีตามรอยพ่อ Green Wave & GMM25 ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา
จัดทำโครงการตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้ จัดหาตู้ยาไว้ใน โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่เสี่ยงภัย 
เพื่อให้เป็นที่พึ่งพายามเจ็บป่วยสำหรับ นักเรียน ครูและชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงโรงเรียน 
ให้พวกเขามี “โอกาส” และ  “ทางเลือก” ให้กับชีวิตของพวกเขาอีกครั้งหนึ่ง 
 
 
อย่าปล่อยให้ ผีเสื้อ และ ดอกไม้ ของเรา อยู่กับทางเลือกที่ไม่มีแม้ "โอกาส" จะได้เลือกอีกต่อไป
"เราทุกคน ช่วยกันได้ ด้วยน้ำใจ ของพวกเรา"
 
 
"อโศก มนตรี"
RELATED GREEN CHARITY
GREENWAVE