GREEN CHARITY
 
 

เคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับ ”นิทานชาดก”กันไหม.....

 
 


“ นิทานชาดก ” คือเรื่องราวในอดีตของพระพุทธเจ้า ที่ครั้งหนึ่งพระองค์ทรงเกิดเป็น พระโพธิสัตว์และทรงบำเพ็ญบารมีในรูปแบบต่างๆ สั่งสมมาเพื่อจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

  “ นิทานชาดก ” .... คือเรื่องราวในอดีตของพระพุทธเจ้าที่เคยเกิดขึ้น และพระพุทธองค์ทรงนำมา เล่าให้สาวกและประชาชนฟังในโอกาสต่างๆ โดยจะทรงเลือกเรื่องชาดกให้เหมาะสมกับผู้ฟัง เพื่ออุปมาอุปไมยให้เข้าใจถึงหลักแก่นธรรมได้ง่าย
 


โครงการ “ บารมีดีที่ตน ” นำเรื่องราวความดีงามหรือ “ บารมี ” ในอดีตชาติของ พระพุทธเจ้าที่ปรากฎอยู่ในเรื่องเล่าชาดก มาปลูกฝังเป็นพื้นฐานความคิดของคนรุ่นใหม่ เพื่อให้ เด็กที่เป็นลูกหลานของเราเติบโตในโลกปัจจุบันได้อย่างแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ ด้วย สื่อหลายรูปแบบ  

หนังสือชุดนิทานชาดก 10 บารมี หนังสือนิทานชาดกยุคใหม่ ที่มีเนื้อหาที่สนุก อ่านง่าย  พร้อมภาพประกอบที่ทันสมัย ผลงานศิลปะ ออกแบบโดย 5 ศิลปิน

 


ชุดเสียงเล่านิทานชาดก 10 บารมี USB การ์ดบันทึกเสียงเล่านิทานชาดก 10 บารมี ที่ ได้ศิลปินที่มีชื่อเสียง 10 ท่าน มาร่วมเล่านิทานเพื่อให้เรื่องราวสนุกยิ่งขึ้น
 
 


      สนใจเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของหนังสือชุดนิทานชาดก 10 บารมี รูปแบบ Box Set มี หนังสือนิทานชาดก 10 เล่ม 10 เรื่องบารมี พร้อมUSBการ์ดเสียงเล่านิทาน 10 เรื่อง รวมทั้งหมด  1 ชุด ราคา 5,000 บาท เพื่อเผยแผ่ พระพุทธศาสนา ควรค่าแก่การสะสมหรือให้เป็น ของขวัญกับลูกหลานหรือเด็กๆในบ้าน

      หรือร่วมสนับสนุนโครงการอ่าน ฟังนิทานชาดกในโรงเรียนต้นแบบ กิจกรรมนี้จะคัดเลือก ตัวแทนจากโรงเรียนทั่วประเทศ 1,200 โรงเรียน ซึ่งโครงการจะมอบหนังสือชุดนิทานชาดกให้ โรงเรียนละ 4 ชุด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อทำกิจกรรม เล่า อ่าน ฟัง นิทานชาดก
จองได้ทาง  Line id: @baramidee
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://www.facebook.com/Baramidee/
 


หลายคนอาจเข้าใจว่า “นิทานชาดก” คือเรื่องเล่าที่แต่งขึ้นมาเพื่อเป็นคติสอนใจเหมือนนิทานพื้นบ้านทั่วไป แต่แท้จริงแล้ว “นิทานชาดก” หมายถึงเรื่องในอดีตของพระพุทธเจ้าที่เคยเกิดขึ้น ซึ่งพระพุทธองค์ทรงนำมาเล่าให้สาวกและประชาชนฟังในโอกาสต่าง ๆ พระองค์ทรงเลือกเรื่องชาดกเล่าประทานให้เหมาะสมกับผู้ฟัง เพื่ออุปมาอุปไมยให้เข้าใจถึงหลักธรรมได้ง่าย

โดยมากชาดกจะประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก

ส่วนที่ 1 ปรารภเหตุคือสาเหตุที่พระองค์จะทรงเล่านิทานเรื่องนั้นๆ
ส่วนที่ 2 เรื่องอดีตนิทาน
ส่วนที่ 3 ประชุมชาดกคือการสรุปว่าใครเคยเป็นใครในอตีตทำอะไรไว้และได้รับผลเช่นไร

คำว่า “ชาดก” นั้นมีความหมายว่า เรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว

ส่วนคำว่า “นิทาน” แปลว่าเหตุหรือเรื่องเล่า

พระพุทธเจ้า ตามที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกมีนิทานชาดกถึง 547 เรื่อง โดยจากจำนวนทั้งหมดนี้มีเรื่องราวที่สำคัญคือ “ทศชาติชาดก” เรื่องราวการเสวยพระชาติเพื่อบำเพ็ญบารมีสำคัญ 10 บารมีของพระโพธิสัตว์สิบชาติสุดท้ายก่อนจะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้า

ยังมีนิทานชาดกที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องกำลังจะได้รับการนำเสนอใหม่ในรูปแบบหนังสือนิทานน่าอ่านและสื่อยุคใหม่ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรโปรดติดตาม

เราจึงมีความคิดที่จะทำหนังสือนิทานชาดกยุคใหม่ ที่มีเนื้อหากระชับ อ่านง่าย และภาพประกอบที่ทันสมัย เพื่อเป็นการปลูกฝังพื้นฐานความคิดของคนรุ่นใหม่ในโครงการที่ชื่อว่า "บารมีดีที่ตน" เพราะเราเชื่อว่าการเล่านิทานสามารถให้แนวคิดคติสอนใจเชื่อมโยงไปสู่พฤติกรรมและการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างเข้าใจง่าย ยิ่งเป็นนิทานชาดกด้วยแล้ว จะยิ่งช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านความคิดที่ดีให้กับเด็ก

 

RELATED GREEN CHARITY
GREENWAVE