GREEN HEART

ถ้าให้พูดถึง พลาสติก หลายคนอาจจะรู้ว่าเป็นสิ่งใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายนานและสร้างมลพิษให้สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก แต่หารู้ไม่ว่ากระบวนการผลิตวัสดุพลาสติกเหล่านี้ ก็สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมไม่แพ้กัน

 

และเราจะได้เห็นว่าเบื้องหลังความจริง ที่มาของพลาสติกทุกชิ้นที่สร้างความสะดวกสบายให้เราในชีวิตประจำวัน แท้จริงแล้วได้ทิ้งผลกระทบที่ยาวนานต่อสิ่งแวดล้อมทั่วทุกมุมโลก รวมถึงสุขภาพและความเป็นอยู่ของชุมชนหลายแห่ง ผ่านภาพยนตร์สารคดีเรื่อง The Story of Plastic

 

โดยวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล นักเดินทางและนักเล่าเรื่องแห่งเถื่อน Travel, กรณิศ ตันอังสนากุล Co-founder เพจ ReReef, พิชามญชุ์ รักรอด หัวหน้าโครงการรณรงค์ยุติมลพิษพลาสติก กรีนพีซ ประเทศ ไทย

 

ซึ่งโดยทั่วไปหลายคนมักเห็นปัญหามลพิษพลาสติกที่เกิดขึ้นจากการรายงานข่าวของสื่อต่าง ๆ เช่น สัตว์กินพลาสติกเข้าไป ชายหาดเต็มไปด้วยขยะพลาสติก กระบวนการรีไซเคิลที่เกิดหลังการใช้งานพลาสติกเสร็จสิ้น

 

ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังสะท้อนให้เห็น ถึงบทบาทของทุกภาคส่วนในสังคมต่อมลพิษพลาสติก ตั้งแต่ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน และภาครัฐ รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากมลพิษพลาสติกในทุกวงจรของ ‘พลาสติก’ หนัง The Story of Plastic ซึ่งฉายภาพจริงของวงจรพลาสติกทั้งระบบอาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจพลาสติกในแง่มุมอื่น ๆ มากขึ้น ทำให้ผู้บริโภคได้ตั้งคำถามถึงความซับซ้อนของปัญหา และช่วยกันส่งเสียงเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยลดวิกฤติมลพิษพลาสติกหรือร่วมมือกันหาทางออกในการแก้ปัญหาดังกล่าว

 

โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เปิดให้ชมฟรีผ่านทางออนไลน์เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทาง : https://www.greenpeace.org/thailand/act/plastic-the-story-of-plastic/

RELATED GREEN HEART
GREENWAVE