GREEN HEART

Start up จากสิงคโปร์คิดค้นนมจากสาหร่ายลดโลกร้อน

               วันนี้ Green Wave พามาดูนวัตกรรมนมทางเลือก ซึ่งก็คือ “แป้งโปรตีนจากสาหร่าย” นั่นเองค่ะ    บทความจาก eco-business ในเส้นทางการแข่งขันของนมทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ไม่ทำร้ายโลก Start up จากสิงคโปร์ได้พัฒนานมทดแทนรูปแบบใหม่ซึ่งทำมาจากสาหร่าย

            นมจากสาหร่ายที่อ้างสิทธิ์ว่าเป็นรายแรกของโลกนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการเทียบเท่านมวัว แต่กระบวนการผลิตนั้นใช้พลังงาน ที่ดินและน้ำในปริมาณที่น้อย

            “Sophie’s Bionutrienys” ผู้ผลิตคิดค้นนมจากสาหร่ายได้เพาะเลี้ยงสาหร่ายตั้งแต่ขนาดเล็ก ๆ (microalgae) ในถังหมักขนาดใหญ่ และให้อาหารด้วยเศษเหลือจากอาหาร (food waste) เช่น เมล็ดเบียร์ที่ใช้แล้ว ผลลัพธ์ที่ออกมาคือแป้งโปรตีนที่ละลายน้ำได้ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการผลิตนมได้

            Eugene Wang ผู้ก่อตั้งและหัวหน้าฝ่ายบริหารของ Sophie’s Bionutrients ผู้ที่เชื่อว่าสาหร่ายขนาดเล็ก (microalgae) คือ “อาหาร superfood ในอนาคต” กล่าวว่า “สาหร่ายขนาดเล็ก (microalgae) มีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย และมีวิตามินที่แป้งโปรตีนจากพืชชนิดอื่นไม่มี ถ้าพูดในแง่โภชนาการก็คือนมจากสาหร่ายนั้นมีลักษณะโปรตีนเหมือนกับนมวัว”

            นมทางเลือกใหม่ชนิดนี้ไม่ได้มีรสชาติเหมือนกับนมวัว แต่มีรสสัมผัสเหมือนกับนมจากถั่ว Wang กล่าวว่ามันขึ้นอยู่กับผู้ผลิตอาหารในการเติมรสชาติและปรับแต่งรสสัมผัสโดยการเติมไขมัน เพื่อที่จะให้มีความมันเหมือนกับนมวัว Wang กล่าวเปรียบเทียบไว้ว่า “พวกเราแค่แล่นเรือออกไป แต่ขึ้นอยู่กับคนอื่นที่จะเติมแต่งดาดฟ้าเรือนั้น”

            Sophie’s Bionutrients กำลังพยายามที่จะรวบรวมเงินสนับสนุน 10 ล้านดอลล่าร์สำหรับโปรเจกต์นี้ ต้นทุนหลักคือการครอบครองที่ดินและถังหมักเพื่อที่จะสามารถขยายการผลิตได้

            Wang กล่าวว่าสิงคโปร์จะเป็นฐานการผลิตเบื้องต้น แต่บริษัทกำลังมองหาช่องทางการขยับขยายไปยังประเทศที่ต้นทุนที่ดินถูกกว่าและมีแหล่งวัตถุดิบที่พร้อมสำหรับการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็ก (microalgae)

            Wang กล่าวว่าเขาคาดการณ์ไว้ว่าสูตรใหม่ที่เขาคิดได้นี้ (แป้งโปรตีนจากสาหร่าย) จะถูกกว่านมวัวหรือนมจากถั่วเหลืองภายใน 5-10 ปี ตอนนี้ในแง่ของการผลิตมันถูกกว่านมทางเลือกแบบใหม่อย่างนมที่พัฒนาจากห้องปฏิบัติการระดับเซลล์

 

บทความต้นฉบับจาก https://www.eco-business.com/news/in-the-race-for-planet-friendly-milk-singapore-startup-substitutes-dairy-with-algae/

 

RELATED GREEN HEART
GREENWAVE