GREEN HEART

 

ใช้ Smart Phone ช่วยตรวจจับการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาได้ !!

            กลับมาพบกับเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกับพวกเรา #GreenWave1065 กันอีกแล้ว วันนี้ เรานำเรื่องราวจากบทความ “How Smartphones Can Help Detect Ecological Change” มาฝากกัน แค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วใช่มั้ยหละ

            แอปฯ บนโทรศัพท์มือถืออย่าง Flora Incognita แอปฯ ที่สามารถระบุชนิดพืชป่าได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งไม่ได้ระบุแค่เพียงชนิดของพืชเท่านั้น แต่ยังเปิดเผยรูปแบบระบบนิเวศขนาดใหญ่ได้อีกด้วย รูปแบบเหล่านี้คล้ายคลึงกันอย่างน่าประหลาดใจกับรูปแบบที่ได้รับจากรายการข้อมูลระยะยาวของพืชในเยอรมัน แม้ว่าจะได้มาในช่วงเวลาที่สั้นกว่ามากและได้รับอิทธิพลจากพฤติกรรมของผู้ใช้ สิ่งนี้ได้เปิดมุมมองใหม่สำหรับการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของความหลากหลายทางชีวภาพ นี่คือผลลัพธ์สำคัญของการศึกษาที่นำโดยทีมนักวิจัยจากตอนกลางของเยอรมนีที่เพิ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ 

            ด้วยปัญญาประดิษฐ์ ทำให้พรรณไม้ในปัจจุบันสามารถจำแนกได้ด้วยความแม่นยำสูง  แอปพลิเคชันบน Smart Phone ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ เพื่อให้ผู้ใช้ระบุชนิดพืชในพื้นที่ได้ง่าย ทำให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงความหลากหลายทางชีวภาพได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส แอปพลิเคชันเหล่านี้อาจนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ ได้ โดยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของพันธุ์พืช สร้างชุดข้อมูลที่มีค่า ซึ่งอาจให้ข้อมูลแก่นักวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

 

บทความต้นฉบับจาก https://www.enn.com/articles/67805-how-smartphones-can-help-detect-ecological-change

 

RELATED GREEN HEART
GREENWAVE