GREEN HEART

 

กลับมาพบกับบทความดี ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกับพวกเรา #GreenWave1065 กันอีกแล้ว ในวันนี้ เราได้นำเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการกำจัดศัตรูพืชแบบใช้สารอินทรีย์ จากบทความที่มีชื่อว่า “Beer Byproduct Mixed With Manure Proves an Excellent Organic Pesticide” กากเบียร์ผสมกับปุ๋ยคอก สามารถเกิดเป็นสารกำจัดศัตรูพืชแบบอินทรีชั้นดีได้

            การศึกษาใหม่ที่ตีพิมพ์โดย Frontiers เปิดเผยว่า กากเบียร์(เมล็ดเบียร์ที่ใช้แล้ว) และเรพซีดเค้ก (กากพืชอัดแห้ง) สามารถใช้เป็นวิธีการบำบัดศัตรูพืชทางชีวภาพได้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดจำนวนปรสิตในดินและเพิ่มผลผลิตชองพืช นักวิจัยเผยว่า สารอินทรีย์เหล่านี้ ช่วยลดไส้เดือนฝอยรากปม , หนอนตัวกลมและยังเพิ่มจุลินทรีย์ในดินที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งลดของเสียจากอุตสาหกรรมการเกษตร ด้วยการผสมผสานผลพลอยได้จากอินทรีย์ เป็นการบำบัดแทนการรมควันด้วยสารเคมีที่เป็นอันตราย

            การใช้สารเคมีรมควันจำนวนมากในการเกษตร ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมดังนั้นจึงถูกห้ามใช้  เพื่อลดของเสียจากอุตสาหกรรมการเกษตรและลดปริมาณการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายในปัจจุบัน นักวิจัยได้ทำการตรวจสอบโดยใช้ผลพลอยได้จากการผลิตเบียร์และการทำฟาร์ม ซึ่งเป็นวิธีการที่มีศักยภาพในการฆ่าเชื้อโรคในดิน รักษาจุลินทรีย์ในดินที่มีสุขภาพดีและเพิ่มผลผลิตของพืช   การศึกษานี้ตีพิมพ์ใน Frontiers in Sustainable Food Systems นักวิจัยจากสถาบัน Neiker Basque เพื่อการวิจัยและพัฒนาการเกษตรในสเปน ได้ตรวจสอบการใช้เค้กเรพซีดทางการเกษตรและกากเบียร์พร้อมกับมูลวัวสด ในการฆ่าเชื้อทางชีวภาพสองชนิด Maite Gandariasbeitia ผู้เขียน อธิบายว่า “เค้กเรพซีดและกากเบียร์เป็นวิธีการรักษาแบบออร์แกนิกสองวิธี ที่มีศักยภาพซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ดีอย่างแท้จริงในการศึกษาก่อนหน้านี้”

 

บทความต้นฉบับจาก https://www.enn.com/articles/67928-beer-byproduct-mixed-with-manure-proves-an-excellent-organic-pesticide

 

RELATED GREEN HEART
GREENWAVE