GREEN HEART

          

         ในยามนี้ถ้าเมืองไหนที่มีพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่สาธารณะที่ให้ประชาชนใช้พักผ่อนได้มากพอ ก็จะช่วยให้คุณภาพชีวิตทั้งด้านร่างกายและจิตใจดีมากขึ้นไปด้วย เพราะประโยชน์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นมีคุณค่าต่อมนุษย์อย่างเรา ๆ มากเลยล่ะค่ะ วันนี้
#GreenWave1065 จึงขอนำบทความบางส่วนจาก Greenpeace ที่น่าสนใจเกี่ยวกับความสำคัญของพื้นที่สีเขียวมาให้อ่านกันค่ะ

            COVID-19 ได้เปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเรากับภายนอกไป แม้ว่าพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะ จะเป็นส่วนสำคัญของเมืองต่าง ๆ แต่จากการ lockdown ก็ทำให้เกิดความรู้สึกใหม่ ๆ ขึ้นเกี่ยวกับความสำคัญของการออกนอกบ้านเพื่อเชื่อมต่อกับธรรมชาติ

            สำหรับบางคน พื้นที่สีเขียวในเมืองได้กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเราเมื่อยามที่เรารู้สึกเครียด กังวล หรือกดดัน เราพบว่าการออกไปข้างนอกคือหนึ่งสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการทำให้อารมณ์และจิตวิญญาณดีขึ้น เสียงของลมในต้นไม้ กลิ่นของธรรมชาติ หรือแม้แต่น้ำฝนบนหน้าเรา การออกไปเดิน ออกไปขี่จักรยานทำให้ประชาชนสามารถเชื่อมต่อกับโลกที่กว้างขึ้นและเชื่อมต่อกับชุมชนในทางที่ปลอดภัย

            ช่วงเวลาเหล่านั้นทำให้พวกเราหลายคนตระหนักถึงความสำคัญของพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะ ต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีของเรา พวกเรายังตระหนักได้อีกว่าการเข้าถึงพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะที่มีคุณภาพนั้นมีน้อยมากในเมืองส่วนใหญ่ทั่วโลก

            พื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะ นอกเหนือจากจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจแล้วนั้น ยังเป็นส่วนสำคัญในการบรรเทาผลกระทบจากภัยคุกคามด้านสิ่งแวดล้อม อย่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ทำให้ถนนและบ้านเรือนเย็นลงตามธรรมชาติ รวมถึงให้ที่อยู่อาศัยที่มีค่าแก่สัตว์ป่าและแมลงในท้องถิ่น เฉพาะเมืองที่พร้อมเท่านั้นที่จะทำตามคำแนะนำเกี่ยวกับพื้นที่สีเขียวของ WHO ที่ตั้งค่ามาตรฐานไว้ 9 ตารางเมตรต่อคน หรือตามหลักที่ควรจะเป็นจริง ๆ จะอยู่ที่ 50 ตารางเมตรต่อคน

            มันไม่ใช่แค่ผู้อยู่อาศัยที่ควรจะตระหนักในการสร้างเมืองสีเขียวมากขึ้น แต่หน่วยงานรัฐควรจะมีส่วนรับผิดชอบในการสร้างพื้นที่สีเขียวให้เท่าเทียมกันสำหรับทุกคน

 

            7 เหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องการเมืองสีเขียวมากขึ้นในตอนนี้

               สุขภาพใจ การได้เชื่อมต่อกับพื้นที่สีเขียวนั้นเกี่ยวข้องกับการลดความเสี่ยงจากความเครียดและอาการทางจิตต่าง ๆ เช่น ซึมเศร้าและความกังวล มีหลักฐานเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับประโยชน์ของพื้นที่สีเขียวต่อสภาพจิตใจในการพัฒนาพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ด้วยเช่นกัน

               การพัฒนาสมองและระบบการรับรู้ การได้สัมผัสกับพื้นที่สีเขียวในระยะยาวสามารถช่วยลดความเสี่ยงปัญหาทางด้านจิตใจและพฤติกรรม และช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านการรับรู้ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสมาธิและระบบความจำอีกด้วย พื้นที่สีเขียวยังมีบทบาทสำคัญสำหรับการพัฒนาด้านสมองและการรับรู้ของเด็กด้วยเช่นกัน

               โรคไม่ติดต่ออื่น ๆ การได้สัมผัสกับพื้นที่สีเขียวนั้นสัมพันธ์กับการลดความเสี่ยงจากสภาวะระบบโรคเกี่ยวกับหัวใจ โรคอ้วน และอาการปวดหลัง เมื่อคิดในแง่ที่ว่าโรคไม่ติดต่อหลาย ๆ โรคเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตกว่า 71% ทั่วโลกแล้วนั้น ผลประโยชน์ระดับโลกของการเข้าถึงพื้นที่สีเขียวควรจะสำคัญมากพอเช่นกัน

               อัตราการเสียชีวิต การมีพื้นที่สีเขียวที่มากขึ้นในบริเวณที่อยู่อาศัยเกี่ยวข้องกับการลดอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เนื่องจากเผชิญกับมลภาวะทางอากาศน้อยลง ผู้คนทำกิจกรรมทางร่างกายมากขึ้น ได้มีส่วนร่วมกับสังคมมากขึ้น และลดความเสี่ยงจากความเครียดด้วยเช่นกัน

               การตั้งครรภ์ การเข้าถึงพื้นที่สีเขียวเป็นผลดีในการเพิ่มระยะเวลาในการตั้งครรภ์ ลดความเสี่ยงของการคลอดก่อนกำหนด การเสียชีวิตของเด็กทารก และผลลบในระยะยาวระหว่างวัยเด็กและต่อ ๆ ไป

               การรับรู้ด้านสุขภาพทั่วไป การสัมผัสกับพื้นที่สีเขียวมากขึ้นนั้นสัมพันธ์กับการรับรู้ของสุขภาพโดยทั่วไปและความเป็นอยู่ที่ดีตามปัจเจกบุคคล เช่น การรู้สึกมีความสุขเพิ่มมากขึ้นและรู้สึกพึงพอใจในชีวิตมากขึ้น

               ลดการรักษาในโรงพยาบาลและระยะเวลาพักฟื้น การสัมผัสกับพื้นที่สีเขียวช่วยหลีกเลี่ยงการรักษาในโรงพยาบาล เนื่องมาจากการพัฒนาสภาพร่างกายและสภาพจิตใจที่ดีมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังลดระยะเวลาพักฟื้นหลังการรักษาและการผ่าตัดอีกด้วย

            ผลประโยชน์ต่อร่างกายและความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเรา ไม่ได้มาจากพื้นที่สีเขียวเพียงอย่างเดียว การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ในรายงานของ Greenpeace “Greening the City” พบว่าพื้นที่สาธารณะในเมือง เช่น จัตุรัส โบราณสถาน และจุดชมวิวแบบพาโนรามานั้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นเดียวกันกับสวนสาธารณะสีเขียว พวกเราจำเป็นจะต้องรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมถึงสถานที่สำหรับประชาชนในเมืองให้มากขึ้น ในแบบที่สามารถเข้าถึงได้ทุกคน เพื่อสร้างเมืองให้น่าอยู่สำหรับคนรุ่นต่อ ๆ ไป

 

บทความต้นฉบับจาก https://www.greenpeace.org/international/story/48130/seven-reasons-cities-green-public-spaces/

RELATED GREEN HEART
GREENWAVE