GREEN HEART

           #GreenWave1065 กลับมาพร้อมกับเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกันอีกครั้ง จากบทความใน ENN.com เรื่อง“Lead From Leaded Petrol Persists in London Air Despite ‘90s Ban”  สารตะกั่ว ที่อยู่ในน้ำมัน ยังคงตกค้างอยู่ในอากาศของลอนดอน แม้จะโดนแบนไปแล้วตั้งแต่ปี 1990 

            ระดับสารตะกั่วในชั้นบรรยากาศของลอนดอนลดลงอย่างมาก เนื่องจากสารตะกั่วที่อยู่ในน้ำมันได้ถูกเลิกใช้ และปัจจุบัน ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายคุณภาพอากาศของสหราชอาณาจักร  แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการลดลง อนุภาคในอากาศในลอนดอน ยังคงอุดมด้วยสารตะกั่วสูง เมื่อเทียบกับระดับปกติตามธรรมชาติ

            ตามการวิจัยของ Imperial ฉบับใหม่ที่ตีพิมพ์ใน PNAS  ผลการศึกษาพบว่า มีอนุภาคสารตะกั่วในอากาศมากถึง 40% ในปัจจุบัน มาจากผลของการใช้น้ำมันเบนซินที่มีสารตะกั่ว นักวิจัยกล่าวว่า สิ่งนี้ย้ำให้เห็นถึงความคงอยู่ในระยะยาวของสารปนเปื้อน ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ในสิ่งแวดล้อม

            หัวหน้าทีมวิจัย Dr Eléonore Resongles ซึ่งทำงานที่ Department of Earth Science and Engineering ของ Imperial กล่าวว่า "สารตะกั่วจากน้ำมันเมื่อหลายสิบปีก่อนยังคงเป็นมลพิษที่สำคัญในลอนดอน แม้จะมีการห้ามใช้น้ำมันที่มีสารตะกั่ว แต่สารตะกั่วที่เผาไหม้ในอดีตยังคงมีอยู่ในอากาศของลอนดอนถึง 20 ปีต่อมา”

 

ขอบคุณบทความต้นฉบับจาก https://www.enn.com/articles/68093-lead-from-leaded-petrol-persists-in-london-air-despite-90s-ban

RELATED GREEN HEART
GREENWAVE