HEALTHY LIFESTYLE
1. เดินสวนกับผู้ป่วย COVID-19 ติดโรคไหม
2. จับของที่ส่งมาจากต่างประเทศกลุ่มเสี่ยง จะติดเชื้อ COVID-19
3. ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาไหม
4. ปัจจุบันมียาและวัคซีนสำหรับCOVID-19
5. ผู้สูงอายุมีโอกาสติดเชื้อ COVID-19 มากกว่าคนทั่วไป
6. ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในระยะฟักตัวสามารถแพร่เชื้อได้
7. COVID-19 หายแล้วเป็นอีกได้
8. COVID-19 ติดจากคนสู่สัตว์และสัตว์สู่คน
9. COVID-19 ทนอากาศไทยไม่ได้
10. อยากฝากอะไรถึงคนไทยในสถานการณ์ COVID-19


1. เดินสวนกับผู้ป่วยโควิด 19 ติดโรคไหม?
การเดินสวนกันไปมา ไม่ติดโรค เพราะจริง ๆ แล้วโรคนี้ติดทางฝอยละออง ถ้าไม่มีการไอจามออกมา โอกาสที่จะติดน้อยมากครับ โดยทั่วไปการพูดคุยกันถ้าอยู่ในรัศมี 1 เมตรแล้วคนพูดนั้นพูดเสียงดัง โอกาสที่ฝอยละอองจะมาถึง มีความเป็นไปได้ เพราะฉะนั้นเราจึงกำหนดระยะห่างไว้ว่า ถ้าเป็นไปได้เราอยากจะให้มีระยะห่างอย่างน้อย 6 ฟุต หรือ 2 เมตรในช่วงที่มีการระบาดของโรคครับ เราจะเห็นได้อันนึงว่าในขณะนี้ประเทศจีน แม้กระทั่งการยืนเข้าคิว เขายังมีการกำหนดระยะห่างเพื่อลดการแพร่กระจายของโรคครับ

2. จับของที่ส่งมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง จะติดเชื้อโควิด 19 ไหม?
การจับต้องสิ่งของโดยทั่วไป สิ่งของที่ส่งมาจะไม่ติดโรค อย่างไรก็ตามถ้ามีความเป็นไปได้ ขอให้ทุกคนหมั่นล้างมือก่อนที่จะจับใบหน้า ไม่ว่าจะสัมผัสที่ตา จมูก หรือปาก

3. ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาไหม?
โดยปกติแล้วหน้ากากอนามัยเราจะใส่ไว้ให้กับคนป่วยป้องกันการแพร่กระจายของโรค ในกรณีที่คนปกติถ้าไปในที่ชุมชน หรือมีคนหมู่มาก อย่าง รถไฟฟ้า รถเมล์ หรือไปงานที่มีคนเยอะ ๆ การใส่หน้ากากอนามัยป้องกันก็มีเหตุผล

4. ปัจจุบันมียาและวัคซีนสำหรับโควิด 19ไหม?
ในปัจจุบันเรารู้ว่าโรคนี้ระบาดมากในประเทศจีน ก็ได้มีการศึกษาวิจัยโดยเฉพาะการใช้ยาในการรักษาขณะนี้เริ่มมีข้อมูลออกมาแล้วว่าจะมียาที่ใช้ต้านไวรัส หรือลดการติดเชื้อของไวรัสได้ครับ ส่วนเรื่องของวัคซีนที่ใช้ในการป้องกัน เมื่อเกิดโรคระบาดนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกร่วมมือกันในการพัฒนาวัคซีน แต่การพัฒนาวัคซีนอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าการที่จะหายามารักษา เพราะฉะนั้นขอให้อดใจรอไว้นิดนึงครับ

5. ผู้สูงอายุมีโอกาสติดเชื้อโควิด 19 มากกว่าคนทั่วไปไหม?
โควิด 19 สามารถติดต่อทุกคน มีสิทธิที่จะติดโรคได้เท่ากันในทุกอายุ เพราะว่าเป็นโรคอุบัติใหม่ คนเราทุกคนจะยังไม่มีภูมิต้านทานต่อโรคนี้ จึงมีโอกาสติดได้เท่ากัน ไม่ว่าจะร่างกายแข็งแรง ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือผู้ใหญ่ การติดโรคมีโอกาสติดได้เท่ากัน แต่ความรุนแรงของโรค อาจจะแตกต่างกัน คนที่มีร่างกายแข็งแรงดี หรือในอายุน้อยความรุนแรงของโรคก็จะน้อยกว่าผู้ที่มีอายุมากหรือมีโรคประจำตัวร่วมด้วยครับ

6. ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในระยะฟักตัวสามารถแพร่เชื้อได้ไหม?
จากข้อมูลในการศึกษาในปัจจุบันนี้ที่มีมาแล้วจำนวนมาก โรคโควิด 19 มีระยะฟักตัวของโรค ตั้งแต่ 1 วันจนถึง 14 วัน โดยมาตรฐานทั่วไปแล้ว เราจะให้ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเก็บตัวอยู่ที่บ้านเป็นระยะเวลา 14 วันครับ ในขณะนี้เริ่มมีข้อมูลออกมาว่า ผู้ป่วยในระยะฟักตัวระยะท้าย ๆ อาจจะติดโรคไปยังผู้อื่นได้ แต่ยังไงก็ตามถ้าผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ โอกาสที่จะไอ จาม หรือมีฝอยละอองออกมา โอกาสเกิดขึ้นได้น้อยกว่าผู้ที่มีอาการครับ ดังนั้นถ้าคนที่ไม่มีไอ หรือจามโอกาสที่จะแพร่กระจายของโรคสู่ผู้อื่นก็น้อยนะครับ อย่างไรก็ตามในกลุ่มเสี่ยงที่มาจากแหล่งระบาดของโรค เราก็อยากจะให้เก็บตัวไว้อยู่ที่บ้าน ปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดในการใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค ในกรณีที่เป็นโรคและควรกำหนดระยะห่างของบุคคล ระยะห่างกับคนในบ้านไม่ไปคลุกคลีหรือไม่ไปสัมผัส หลีกเลี่ยงการใช้ของร่วมกันครับ

7. โควิด 19 หายแล้วเป็นอีกได้ไหม?
โอกาสโรคนี้จะเป็นซ้ำอีกในทางปัจจุบัน ข้อมูลที่เราเห็นส่วนใหญ่พึ่งมีการติดตามได้ 2-3 เดือนแต่โดยหลักการทางไวรัสวิทยาแล้วในโคโรน่าไวรัส การเป็นแล้วควรจะมีภูมิต้านทาน ที่ใช้ในการป้องกันไม่ให้โรคนี้กลับมาเป็นใหม่ได้ ต้องมีการศึกษาในระยะต่อไปว่า ตัวไวรัสจะมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม ผมขอยกตัวอย่างไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดใหญ่เองเนี่ยตัวไวรัสมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม เราจึงเห็นว่าไข้หวัดใหญ่สามารถที่จะเป็นแล้วเป็นอีกได้ เนื่องจากสายพันธุ์ของไข้หวัดใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกปีแต่สำหรับโควิด 19 ขณะนี้เรายังไม่เห็นพฤติกรรมของไวรัสนี้เป็นไข้หวัดใหญ่

8. โควิด 19 ติดจากคนสู่สัตว์และสัตว์สู่คนไหม?
สัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงกันอยู่ในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานว่าสัตว์เลี้ยงติดโรคโควิด 19 หรือเป็นพาหะโรค หรือเป็นตัวแพร่กระจายโรค ถึงแม้ว่าจะมีรายงานพบเชื้อในสุนัขที่ฮ่องกง แต่ก็เป็นการพบตัวเดียว การพบนั้นปริมาณไวรัสค่อนข้างต่ำ ก็ยังต้องหลักฐานต่อไปว่าสุนัขตัวนั้นติดเชื้อ หรือเป็นการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสเข้าสู่สุนัข

9. โควิด 19 ทนอากาศไทยได้ไหม?
อากาศที่ร้อน โดยทั่วไปแล้วไวรัสจะทนความร้อนได้ไม่ดี หรือพูดง่าย ๆ ก็คือว่าจะตายง่ายโดยสภาวะอากาศร้อนมากกว่าอากาศที่ชื้นหรือเย็น ก็เป็นโชคดีของเราอันนึง เพราะว่าโรคติดต่อทางเดินหายใจในบ้านเราจะพบน้อยในฤดูร้อน แล้วก็จะไปเริ่มพบมากในฤดูฝน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน เป็นต้นไป

10. อยากฝากอะไรถึงคนไทยในสถานการณ์โควิด 19 ไหม?
มีสื่อโซเชี่ยลมีเดียออกมาค่อนข้างมาก ในการอ่านสื่อทุกวัน ๆ มันจะเหมือนกับเราอยู่ในสถานการณ์ของโรคระบาดที่น่ากลัว แล้วบางครั้งก็จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยมีความวิตกกังวล นอนไม่หลับมีความตื่นตัวตลอดเวลา ในกรณีพวกนี้ก็อาจจะมีความกระทบทางจิตใจ เพราะฉะนั้นการเสพสื่อทั้งหลาย จะต้องมีสติแล้วก็ต้องแยกให้ได้ว่า สิ่งไหนเป็นความรู้ สิ่งไหนเป็นความเห็น เราอยากให้รู้ว่าความรู้นั้น เพื่อเอามาใช้ในทางปฏิบัติในชีวิตประจำวันในขณะนี้ครับ

info : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
RELATED HEALTHY LIFESTYLE
GREENWAVE