HEALTHY LIFESTYLE
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย
ส่งผลต่อการทำงานของแพทย์ พยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง
 
จึงเกิดการวิจัยและพัฒนาครั้งใหม่ ที่ถึงว่าเป็นครั้งแรกของโลกเลยก็ว่าได้!ก้าวใหม่ของไทยครั้งนี้เกิดขึ้น เมื่อโรงพยาบาลศิริราชได้ทำการทดสอบร่วมกับสถาบันวิทยสิริเมธี หรือ VISTEC
ซึ่งได้รับความช่วยเหลือและความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน
ร่วมวิจัยและพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ขึ้น

โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ระบุว่าได้นำเอาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนามาเป็นแนวทาง แล้วผลิตชุดตรวจที่สอดรับกับสารพันธุกรรมนี้
โดยวิธีการตรวจก็ง่ายและไม่ซับซ้อน รู้ผลในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง เร็วกว่าปัจจุบันถึง 4-6 เท่า
เพียงเอาสำลีมาป้ายที่ตัวผู้ตรวจเพื่อเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งบริเวณทางเดินหายใจส่วนบนแถวจมูก
เช่น เสมหะ แล้วนำไปเข้าชุดตรวจ

ซึ่งผลออกมาเป็นที่น่าพอใจ เพราะได้เริ่มทำการทดลองกับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลศิริราช
และส่งผลไปตรวจสอบซ้ำกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อีกทาง และผลทั้งสองแม่นยำตรงกัน
ส่งผลให้ไทยสามารถตรวจผู้ป่วยได้รวดเร็วและแม่นยำ
อีกทั้งค่าตรวจก็ยังไม่แพง เพียง 500 บาท ถูกกว่าปัจจุบันมากถึง 6-26 เท่า
ช่วยลดการกระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ลง อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงประชาชนทั่วไปได้มากขึ้น

ปัจจุบัน VISTEC ที่เป็นผู้พัฒนาชุดตรวจ มีชุดตรวจนี้แล้ว 10,000 ชุด
โดยเบื้องต้นคาดว่าจะผลิตได้ 100,000 กว่าชุดต่อเดือน
โดยเริ่มนำมาใช้ทดลองและเน้นที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นหลักก่อน
และค่อยกระจายไปตามโรงพยาบาลอื่น ๆ


“แล้วเราจะผ่านสถานการณ์นี้...ไปด้วยกัน”
 
-----------------------------------------------------
 
ข้อมูล : https://www.js100.com/en/site/news/view/84317
RELATED HEALTHY LIFESTYLE
GREENWAVE