HEALTHY LIFESTYLE

เคล็ดลับการซักผ้าให้สะอาด ลดโอกาสแพร่เชื้อ "โควิด-19"

ช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 อยู่นี้ แน่นอนว่าหลายคนมีวิธีมากมายที่จะลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัส ไม่ว่าจะเป็น การสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาดและเว้นระยะห่างระหว่างกันประมาณ 1-2 เมตรแล้ว “เสื้อผ้า” ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเช่นกัน เพราะเป็นด่านนอกที่จะสัมผัสเชื้อโรคต่าง ๆ นั่นเอง

ด้วยเหตุนี้ National Health Service (NHS) หรือระบบบริการสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษ จึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ถึงขั้นมีคำแนะนำกับประชาชน เรื่องการซักผ้าให้ถูกวิธีเพื่อให้ปลอดภัยจากโควิด-19 กันเลยทีเดียวค่ะ 
 

โดยคู่มือปฏิบัติในการซักผ้าของ NHS ประกอบด้วย

 

1. ไม่ควรสะบัดผ้าที่สวมใส่แล้ว

 
การสะบัดเสื้อผ้าที่ใส่ไปข้างนอกแล้ว อาจทำให้เชื้อไวรัสที่ติดอยู่บนเสื้อแพร่กระจายในอากาศได้
 

2. ล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง

 
หลังจากนำเสื้อผ้าเข้าเครื่องซักผ้าแล้ว ควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง เพราะเราจะอาจเผลอเอามือมาสัมผัสใบหน้าได้
 

3. ไม่ทิ้งเสื้อผ้าไว้ในตะกร้าซัก

 
ควรซักผ้าทุกวันแทนที่จะทิ้งไว้ในตะกร้า เพราะเชื้อไวรัสมีชีวิตได้นานหลายวัน และเติบโตได้รวดเร็ว
 

4. ซักผ้าด้วยน้ำอุณหภูมิสูง

 
สำหรับใครที่มีเครื่องซักผ้าที่มีระบบปรับอุณหภูมิของน้ำได้ ให้ตั้งโปรแกรมซักผ้าที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสสำหรับเสื้อผ้าทั่วไป 
หรือให้ตั้งอุณหภุมิที่ 40 องศาเซลเซียส กรณีที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำยาฟอกผ้าขาว เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
 

5. ซักผ้าเช็ดตัวแยกจากเสื้อผ้าอื่น ๆ

 
ผ้าเช็ดตัวหรือผ้าขนหนูมักจะมีความชื้น จึงเอื้อให้เชื้อโรคคงอยู่ได้นานขึ้น 
จึงควรแยกซักกับผ้าชนิดอื่นและควรตั้งโปรแกรมซักผ้าที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเช่นกัน
 
RELATED HEALTHY LIFESTYLE
GREENWAVE