HEALTHY LIFESTYLE
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานเพลง “พรปีใหม่” เป็นของขวัญ แก่ปวงชนชาวไทย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๕
 
 
 
และพระราชทาน ส.ค.ส.ฉบับแรก เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๐
 
 
 
 
 
และนับจากนั้นเป็นต้นมา “ความสุข” ของปวงชนชาวไทย ก็คือเฝ้ารอให้ถึงเดือน ธันวาคม
เพื่อที่จะได้รับพระราชทาน “พร " และ" ส.ค.ส. พระราชทาน”
ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นอย่างยิ่ง
 
ส.ค.ส. พระราชทานฉบับแรก พุทธศักราช ๒๕๓๐
ทรงปรุแถบโทรพิมพ์(เทเล็กซ์) ไม่มีการตกแต่งลวดลายใดๆทั้งสิ้น มีพรพระราชทานว่า  “ ถึงเจ้าหน้าที่ และสมาชิก
ผู้เกี่ยวข้อง กส.๙ ขอขอบใจทุกคน และถือโอกาสอวยพรปีใหม่ ด้วยคำต่างๆ ให้พิจารณา ดังต่อไปนี้ เห็นตรง พูดไพเราะ จิตมั่นคง หมั่นเพียร งานสุจริต คิดดี แจ้งสว่าง สวยงาม สงบร่มเย็น เป็นทางขจัดทุกข์โศก บรรลุความสุขความเจริญ”
 
 
 
 
ส.ค.ส.พระราชทานปี ๒๕๓๐ – ๒๕๔๗ จะเป็นภาพขาวดำ
 
 
 
 
ส.ค.ส. พระราชทาน ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ – ๒๕๕๙ จะเป็นภาพสี 
รวม ส.ค.ส. พระราชทานเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ทั้งสิ้น ๒๙ ภาพ  
ยกเว้นปี ๒๕๔๗ ที่ไม่มี ส.ค.ส. พระราชทาน 
เนื่องจากเกิดเหตุภัยพิบัติสึนามิ ทางภาคใต้ของไทย ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ 
 
 
ส.ค.ส. พระราชทานฉบับสุดท้าย พุทธศักราช ๒๕๕๙  เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ครึ่งพระองค์ ฉลองพระองค์เชิ้ตด้านใน ฉลองพระองค์คลุมสีขาว  ปักภาพคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยง กลางภาพ ส.ค.ส.  มีพรพระราชทานว่า 
“ให้มีกำลังกายที่แข็งแรง มีกำลังใจที่เข้มแข็งหนักแน่น และมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอ”
 
 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะพระราชทาน ส.ค.ส. ในวันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกปี 
จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดเวลาพระราชทานไว้ที่ประมาณ ๒๐.๐๐ น. และออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่องผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
 
 
 
 
 
นับเป็นระยะเวลาอันยาวนานกว่ายี่สิบปี ที่ปวงชนชาวไทยได้รับความสุข ได้รับ พรอันประเสริฐ จาก “พ่อ”แห่งแผ่นดิน พรที่เป็นทั้งขวัญ เป็นกำลังใจ เป็นความหวัง เป็นความสุข และข้อคิดอันเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ให้ได้รับความผาสุขอย่าง “พอเพียง” ตลอดมา 
 
 
นอกจากความสุข  ในรูปแบบของ ส.ค.ส. ที่ได้พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยแล้ว โครงการในพระราชดำริ อีกมากมายหลายโครงการ ก็ยังเป็นความสุขที่ได้พระราชทานไว้ให้แก่ปวงชนชาวไทยด้วยเช่นกัน และหนึ่งในนั้นก็คือ “มูลนิธิพระดาบส”
 
 
มูลนิธิพระดาบส เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อตั้งโรงเรียนพระดาบส สนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับโอกาสฝึกอาชีพ พร้อมอบรมคุณธรรมศีลธรรม เพื่อไปประกอบอาชีพ สร้างตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เป็นการพระราชทานความสุขที่แผ่กระจายจากคนหนึ่ง ไปสู่อีกหลายๆคนได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน
 
ปีหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ มูลนิธิพระดาบส จัดทำหนังสือ “ความสุขจากพ่อ ส.ค.ส.จากในหลวง” หนังสือที่รวบรวมภาพ ส.ค.ส.พระราชทานตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ - ๒๕๕๙ พร้อมพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับความสุขไว้ครบถ้วน โดยจะ
นำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย โดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนมูลนิธิพระดาบส  เพื่อส่งเสริมสนับสนุน 
“ลูกพระดาบส” ในโรงเรียนพระดาบส  ให้ได้รับความรู้ จนสามารถนำไปสร้างตัวเอง ดูแลครอบครัว สังคม และประเทศชาติได้ เพื่อ สืบสานพระราชปณิธาน  ตามรอย "พ่อของแผ่นดิน" ให้คงอยู่ตลอดไป
 
 
 
ติดต่อซื้อ หนังสือ “ความสุขของพ่อ ส.ค.ส.จากในหลวง” ราคา ๑๐๙ บาท เพื่อ ได้ที่
มูลนิธิพระดาบส โทร. ๐๒ – ๒๘๒-๗๐๐๐ ในวันและเวลาราชการ
 
 
ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน ส่ง “ความสุขและพรของพ่อ” ไปยังคนที่เรารัก ไปยังเพื่อนร่วมชาติ
เพื่อให้ “พรของพ่อ”อยู่กับเราชาวไทยตลอดไป

 
 
“อโศก มนตรี”
RELATED HEALTHY LIFESTYLE
GREENWAVE