GREENWAVE
Monday มันดี เอกกี้อ้อม HIGHLIGHT

ความสุขที่ไม่ต้องสร้าง ของ แน็ก ชาลี


ติดตาม Monday มันดี ทุกคืนวันจันทร์ สองทุ่มถึงสี่ทุ่ม กับดีเจเอกกี้ ดีเจอ้อม ทาง GREENWAVE 106.5 FM

Monday มันดี เอกกี้อ้อม HIGHLIGHT
GREENWAVE