GREENWAVE
Monday มันดี เอกกี้อ้อม REPLAY

Monday มันดี เอกกี้-อ้อม เรื่องดีๆ เรื่องร้ายๆ จากการเดินทาง 11 ก.พ.62


ติดตาม Monday มันดี ทุกคืนวันจันทร์ สองทุ่มถึงสี่ทุ่ม กับดีเจเอกกี้ ดีเจอ้อม ทาง GREENWAVE 106.5 FM

Monday มันดี เอกกี้อ้อม REPLAY
GREENWAVE