GREENWAVE
Monday มันดี เอกกี้อ้อม REPLAY

เรื่องเล่าพลังบวกกับ "พี่ก้อง สหรัถ" 22 ก.ค.62


ติดตาม Monday มันดี ทุกคืนวันจันทร์ สองทุ่มถึงสี่ทุ่ม กับดีเจเอกกี้ ดีเจอ้อม ทาง GREENWAVE 106.5 FM

Monday มันดี เอกกี้อ้อม REPLAY
GREENWAVE