GREENWAVE
Monday มันดี เอกกี้อ้อม REPLAY

Monday มันดี เอกกี้-อ้อม กับ"แอฟ ทักษอร" นางเอกกุลสตรองขวัญใจคนไทย


ติดตาม Monday มันดี ทุกคืนวันจันทร์ สองทุ่มถึงสี่ทุ่ม กับดีเจเอกกี้ ดีเจอ้อม ทาง GREENWAVE 106.5 FM

Monday มันดี เอกกี้อ้อม REPLAY
GREENWAVE