SUGOI VACATION
 
 
ถึงคิวคุณ .. ไปเที่ยว คิวชู 
 
เกาะคิวชู ฟุกุโอกะ เบปปุ ยูฟุอิน
 
................
 
 
 
เอาฤกษ์เอาชัยที่ ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็นมันกุ
 
ขอพรศาลเจ้าเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเฮอัน
 
ศาลเจ้าที่ชาวเกาะคิวชูนิยมมาเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 
ท่ามกลางบรรยากาศต้นพลัมญี่ปุ่นกว่า 6,000 ต้น
 
 
 
 
 
สัมผัสวิถีชีวิตผสานธรรมชาติที่ หมู่บ้านยูฟุอิน ฟลอรัล
 
หมู่บ้านเล็กๆ กลางหุบเขา ชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณ
 
เดินชมชุมชนหัตกรรมพื้นบ้าน ร้านสินค้าแฮนด์เมด เครื่องแก้ว และของที่ระลึก
 
แวะทานขนมญี่ปุ่นร้อนๆ ปรุงสดๆ ฝีมือชาวบ้าน
 
 
 
 
 
เบปปุ เมืองอาบน้ําแร่ 1 ในไม่กี่เมืองของประเทศญี่ปุ่น ที่มีน้ําแร่หลากหลายที่สุด!
 
เยือนแหล่งน้ําพุร้อนที่ใหญ่ที่สุด

ยูมิ จิโกกุ หรือ บ่อทะเลเดือด สีฟ้าใสบริสุทธิ์ที่เกิดจากแร่ธาตุซัลเฟอร์ และ
 
ชิโนอิเกะ จิโกกุ หรือ บ่อสีเลือด ความสวยงามที่เกิดจากแร่ธาตุเหล็ก
 
 
 
 
 
สะพานแขวนโคโคโนเอะ ยุเมะ สะพานแขวนคนเดินที่ยาวเป็นอันดับสองของญี่ปุ่น
 
วันเดอร์สุดๆ บนความสูง 173 เมตร และยาว 390 เมตร
 
ชมทัศนียภาพสุดลูกหูลูกตาท่ามกลางหุบเขาคิวซูอิ
 
วัดใจด้วยโครงสร้างลูกกรงกลางสะพานให้คุณมองเห็นพื้นดินใต้เท้า
 
 
 
 
 
ปิดท้ายวันมหัศจรรย์ด้วยความวันเดอร์ที่ อะโซะ ฟาร์ม แลนด์
 
รีสอร์ทขนาดใหญ่ที่เปิดเป็นฟาร์มเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรนานาชนิด
 
ห้คุณพักผ่อนในห้องพักดีไซน์เก๋ทรงโดมครึ่งวงกลมชมแสงเส้นขอบฟ้า
 
หรือจะผ่อนคลายสไตล์ญี่ปุ่นกับออนเซนสวยๆ ภายในรีสอร์ท
 
 
 
 
 
 
ย่านเท็นจิน ได้ชื่อว่าเป็นหัวใจของเมืองฟุกุโอกะ
 
ละลายทรัพย์ที่เหลือด้วยสินค้าหลากหลายชนิดท้ังในห้างและนอกห้าง
 
ต้ังแต่แบรนด์เนมยันของกินของใช้มากมาย
 
ห้ามพลาดกับราเมนซุปกระดูกหมูร้อนๆ ต้นตํารับฟุกุโอกะ หรือยากิโทริแสนอร่อย
 
 
 
 
ลุ้นเป็น 1 ใน 10 ผู้โชคดี 
 
เดินทางฟรี 3 - 7 เมษายนนี้

กับ

ดีเจ.เฟี๊ยต
 
 
คิวชู ครั้งนี้ จะใช่คิวคุณหรือไม่? 
 
ลงทะเบียนรับหมายเลขคิวของคุณ
 
 
 
** 1 ชื่อ มีสิทธิ์ลงทะเบียนได้ 1 ครั้ง หากพบการลงทะเบียนชื่อเดียวกันมากกว่า 1 ชื่อ ถือเป็นอันสละสิทธิ์ทันที **

รอบแรก เปิดลงทะเบียนวันที่ 4 มี.ค. เวลา 12:00 น. - ปิดลงทะเบียนวันที่ 8 มี.ค. เวลา 12:00 น.
 
รอบสุดท้าย เปิดลงทะเบียนวันที่ 11 มี.ค. เวลา 12:00 น. - ปิดลงทะเบียนวันที่ 15 มี.ค. เวลา 12:00 น.

จําเลขคิวของคุณไว้ให้ดี และติดตามการ LIVE! ผ่าน
 
 
 
วันที่ 8 และ 15 มีนาคม เวลา 19:00 น. หาผู้โชคดีรอบละ 5 คน
 
จับหมายเลขคิวแบบสดๆ ถ้าใช่หมายเลขคุณ ให้คอมเมนต์ผ่าน LIVE! เพื่อยืนยันรับสิทธิ์
 
แค่นี้! ก็ได้ไปมี VACATION สุด SUGOI ทันที!
 
————————————————
 
 
วิธีการร่วมสนุก
- ลงทะเบียนรับหมายเลขคิวของคุณ (ลําดับการลงทะเบียน)
- เข้ามาชม LIVE! ที่ GREENWAVE FANPAGE ตามวันและเวลาที่กําหนด
- ดีเจจับหมายเลขคิว ถ้าเป็นหมายเลขคิวของคุณ ให้คอมเมนต์ผ่าน LIVE! เพื่อยืนยันรับสิทธิ์
- ไม่มีการยืนยันรับสิทธิ์ภายใน 1 นาที จับหมายเลขคิวใหม่ จนกว่าจะได้ผู้โชคดีครบ 5 คน / รอบ

 
 
เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
1. หนังสือเดินทางเล่มจริง (PASSPORT) ต้องไม่หมดอายุก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
2. ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โชคดีและหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นในทุกกรณี
3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นๆ ได้
4. หลังจากยืนยันรับสิทธิ์ร่วมเดินทางเรียบร้อยแล้ว ถ้าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในภายหลัง นับตั้งแต่วันที่ยืนยันรับสิทธิ์จนถึงวันเดินทาง ผู้โชคดีจะต้องรับผิดชอบ ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการสละสิทธิ์นั้น
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบรับหรือปฏิเสธการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ และหรือการมอบของรางวัล ที่บริษัทฯ เห็นว่าการสมัครและหรือการ ร่วมกิจกรรมนั้นๆ ไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาของกิจกรรม หรือเป็นไปในทางทุจริต หรืออาจทําให้กิจกรรมได้รับความเสียหาย และทางบริษัทฯ มี สิทธิ์ในการพิจารณาไม่ให้ผู้ใดร่วมกิจกรรม และมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง, แก้ไข หรือยกเลิกกฎของกิจกรรมได้ และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเรียกร้อง หรือชดเชยใดๆ จากบริษัทฯได้ ซึ่งการใช้สิทธิ์ตัดสินพิจารณาของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. กรณีที่ทางรายการฯ ตรวจสอบแล้ว พบว่าผู้ร่วมกิจกรรมให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ทางรายการฯ ขอสงวนสิทธิ์ตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมทันที
7. คําตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง อุทธรณ์ หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
8. หากผู้โชคดีไม่สามารถทําตามกติกาและเงื่อนไขที่ระบุไว้ได้ ถือเป็นอันสละสิทธิ์
9. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกสําหรับผู้ที่ไม่เป็นผู้โชคดีใน 5 กิจกรรมล่าสุด ดังต่อไปนี้
    - Wonder Vacation : ทีลอซู
    - Wonder Vacation : สังขละบุรี
    - Wonder Vacation : Chiang-Rai Flower Festival
    - Sugoi Vacation : You & Retro Tokyo
    - Sugoi Vacation : You & I จะไป Japan

 
 
 
 
RELATED SUGOI VACATION
GREENWAVE