SUGOI VACATION
 
 
บนความเวิ้งว้างของเนินทรายอายุนับพันปี

“ TOTTORI SAND DUNE ”
 
 
นักสืบ Green Wave 10 ชีวิต

ภายใต้การนำของ “หัวหน้านักสืบ Mr.XX….”

ออกเดินทางเพื่อค้นหา .....ความสุข...... ในรูปแบบที่พวกเขา จะหาจากที่ไหนไม่ได้อีกเลย
 
Sugoi Vacation WONDER  TOTTORI

พิสูจน์ความยาวของ สะพานอะคิชิไคเคียว สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก
 
 
นั่ง Cable Car ไป....ค้นหาเสียงเพลงในอดีต 

บนภูเขา Rokko ยอดเขาที่สูงที่สุดในบรรดาเทือกเขารอคโคะ
 
 
เป็นพยานยืนยัน ความยิ่งใหญ่ของ "ประติมากรรมทราย" 
 
ที่สร้างสรรค์ด้วยทรายจากเนินทรายทตโตริเท่านั้น!!!!
 
พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย  แห่งเดียวในโลก
 
 
ร่วมไขปริศนา กับยอดนักสืบจิ๋วโคนัน

ที่พิพิธภัณฑ์  AOYAMA MANGA FACTORY
 
 
สถานที่เกิดเหตุ   : TOTTORI .... KOBE 

วันเวลา เกิดเหตุ  : 7 – 11 สิงหาคม 2562
 
Detective chief  :  เฟี๊ยตโตะ
 
 
 
“เพราะ.....ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น”

คุโด้ ชินอิจิ  (โคนัน)
 
 
กติกาการร่วมสนุก

1. ลงทะเบียนที่ greenwave.fm (ชื่อ-นามสกุล / เบอร์ติดต่อที่ติดต่อได้สะดวกที่สุด/อายุ/รูปถ่าย/fb/email)
2. ติดตามฟังคำใบ้จากดีเจ ทาง  green wave 106.5fm ตลอดทั้งวัน วันละ 4 ช่วงดีเจ
3. แกะรอยและสืบหาเบาะแส จากแต่ละคำใบ้จนถึงคำใบ้สุดท้าย........
ได้ยินดีเจเรียกสาย โทรเข้ามาตอบให้ได้ ว่าสถานที่ หรือสิ่งของ ที่ให้สืบหาวันนี้คืออะไร ตอบถูก เก็บกระเป๋า เดินทางไปด้วยกันได้เลย

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

1. หนังสือเดินทางเล่มจริง (PASSPORT) ต้องไม่หมดอายุก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2563
2. ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โชคดีและหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นในทุกกรณี
3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นๆ ได้
4. หลังจากยืนยันรับสิทธิ์ร่วมเดินทางเรียบร้อยแล้ว ถ้าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในภายหลัง นับตั้งแต่วันที่ยืนยันรับสิทธิ์จนถึงวันเดินทาง ผู้โชคดีจะต้องรับผิดชอบ ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการสละสิทธิ์นั้น
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบรับหรือปฏิเสธการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ และหรือการมอบของรางวัล ที่บริษัทฯ เห็นว่าการสมัครและหรือการร่วมกิจกรรมนั้นๆ ไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาของกิจกรรม หรือเป็นไปในทางทุจริต หรืออาจทําให้กิจกรรมได้รับความเสียหาย และทางบริษัทฯ มี สิทธิ์ในการพิจารณาไม่ให้ผู้ใดร่วมกิจกรรม และมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง, แก้ไข หรือยกเลิกกฎของกิจกรรมได้ และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเรียกร้อง หรือชดเชยใดๆ จากบริษัทฯได้ ซึ่งการใช้สิทธิ์ตัดสินพิจารณาของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. กรณีที่ทางรายการฯ ตรวจสอบแล้ว พบว่าผู้ร่วมกิจกรรมให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ
ทางรายการฯ ขอสงวนสิทธิ์ตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมทันที
7. คําตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง อุทธรณ์
หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
8. หากผู้โชคดีไม่สามารถทําตามกติกาและเงื่อนไขที่ระบุไว้ได้ ถือเป็นอันสละสิทธิ์
9. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกสําหรับผู้ที่ไม่เป็นผู้โชคดีใน 5 กิจกรรมล่าสุด ดังต่อไปนี้
- Sugoi Vacation : You & I จะไป Japan
- Sugoi Vacation : Wonder Kyushu
- Sugoi Vacation : Let’s Sea Okinawa
- Sugoi Vacation : Oho Hokkaido
- Sugoi Vacation : EXPLORER NAKASENDO
RELATED SUGOI VACATION
GREENWAVE