Today Inspire
ความสุขในชีวิต มันมีถี่ๆบ่อยๆ
แต่เราปล่อยให้ความชินชาบดบัง

ความโชคดีที่เรามีทุกๆวัน
เราปล่อยให้ความเขลา เบาปัญญา
ทำให้เราปฏิเสธความสุขเล็กๆน้อยๆ
ไม่เรียกสิ่งนั้นว่าคือความสุข
เฝ้ารอแต่ของขวัญชิ้นใหญ่ของชีวิต

ทั้งๆที่ชีวิตให้ของขวัญกับเราตลอดเวลา
แต่ไม่เคยสนใจ จนวันที่ขาดสิ่งเหล่านั้นไป

เราปล่อยให้ความไม่รู้-จักตัวเอง ไม่เคยถามตัวเอง
ว่าแท้ๆ เราคือใคร อะไรทำให้เรามีความสุข

กลับใช้ชีวิตตามที่คนอื่นบอก วิ่งตามหา
สิ่งที่คนอื่นบอก ว่านั่นคือ "ความสุข"

ใช้ความพยายามทุ่มเทให้ได้มา
รู้สึกมีเป้าหมาย ตอนที่ยังไม่ได้มา
แต่พอได้มาแล้ว กลับรู้สึกว่างเปล่า
กลายเป็นคนหลงทาง หัวใจกลวงโบ๋


เพราะไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร
 
คว้าเอาสิ่งฉาบฉวย มาถมหลุมความต้องการ
ที่ลึกอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพราะถมไม่ถูกจุด
และถมด้วยสิ่งที่ไม่ใช่

จริงๆแล้วใจไม่ได้ต้องการ สิ่งของท้วมท้น
หรือ มหัศจรรย์ยิ่งใหญ่มากมาย เพื่อเติมเต็ม
แค่มีสติอยู่กับปัจจุบันเสมอ จะมีปัญญา
ทำให้เรารู้ตัว ว่าเราคือใคร ทำอะไร เพื่ออะไร
เห็นโลกตามความเป็นจริง ไม่หลงทาง
เห็นภาพรวมของชีวิต รู้ว่าจริงๆแล้วเราโชคดีขนาดไหน
ไม่พลาดของขวัญชีวิต ไม่ว่าชิ้นเล็กใหญ่ ใจอิ่มเต็มมากขึ้น
แม้โดนมรสุมชีวิตลูกมโหฬารสาดซัด สักแค่ไหน
ใจจะมีที่ยึดเหนี่ยว และมีสันติสุขเสมอ
RELATED Today Inspire
GREENWAVE