Today Inspire
เอาเข้าจริง การตัดสิน แบ่งแยก จำกัดความ สรุป
แบบสิ้นสุด ทำไม่ได้เลย ทุกอย่างเปลี่ยนแปลง
เคลื่อนไหวตลอด ทั้งสิ่งที่ถูกตัดสิน ข้อมูลในการตัดสิน
วิธีคิด มุมมอง ความรู้สึก ล้วนเปลี่ยนแปลงตลอด

อะไรที่ชอบวันนี้ อาจไม่ชอบในวันพรุ่งนี้
อะไรที่มองว่าไม่ดี พรุ่งนี้อาจมีประโยชน์กับเรา
สิ่งที่พอจะรู้ได้แน่ รู้ได้แค่เรื่องปัจจุบันขณะ
สิ่งที่รู้ ก็อย่าคิดว่าจริงแท้ หรือยึดติดว่าจริงตลอดไป

มีสติ เปิดใจมอง ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงเสมอ
เธอจะไม่ติดกับดักชีวิต ของความคิดตัวเอง และคนอื่น
 
ขอบคุณความคิดดีดี  จาก  ดีเจเฟี๊ยต ธัชนนท์
IG : Fiatography       
Facebook Fanpage  :  https://www.facebook.com/djfiat

RELATED Today Inspire
GREENWAVE