Today Inspire

"แก่ๆจะดูแลกัน"   ฟังแล้วน่ารักดีเนอะ

คล้ายๆกับการให้คำสัญญา

แต่ไม่แน่ใจว่า คนพูด
เข้าใจสัญญาที่ตัวเองให้แค่ไหน
..เพราะโลกนี้ไม่แน่นอน
 
หลายอย่าง แม้ตั้งใจดีแล้ว
ใช่ว่าจะเป็นไปตามที่หวัง
คนให้สัญญาอาจไปก่อน ตั้งแต่ยังไม่แก่
หรือถ้าได้อยู่ด้วยกันจนแก่ ก็ไม่ได้"ดูแลกัน"
กลายเป็นเรา ต้องดูแลมัน ..เพราะที่ผ่านมา
มันไม่เคยดูแลตัวเองเลย
 
 
บางที "แก่ๆจะดูแลกัน" อาจไม่มีจริง
ขนาดวันนี้ยังไม่แก่ ยังไม่ใส่ใจ
ไม่ติดต่อ ไม่ไปมาหาสู่ ไม่ดูแลกันเลย
 
 
 
 
ก่อนที่เราจะ ความจำเลือน ห่างเหิน
ห่างหาย หรือตายจากกัน
บางที วันที่เราดูแลกันได้จริงๆ
ไม่ได้มีมากพอให้เราผลัดวันออกไป
.
.
บางที.. อาจมีแค่"วันนี้" ที่เราจะได้ดูแลกัน
RELATED Today Inspire
GREENWAVE