GREENWAVE
WONDER VACATION

WONDER VACATION คอนพะเพ็ง

     เตรียม  Wonder รับปี  2018 กับที่เที่ยวสุดมหัศจรรย์ ทั้งไทยและต่างประเทศ  Green Wave จะพาคุณไป Vacation ใน 12 Destinations สุดปังที่ใครๆ ก็อยากไป  ถ่ายภาพติดแฮชแทค #WONDERVACATION  โพสต์ความสุขกันได้ทุกเดือน มกราคมนี้เริ่มต้น  Vacation ที่ “  ลาวใต้ “   Destination  !! ที่คุณต้องไม่พลาด  !!!!!   

คอนพะเพ็ง  ไนแองการ่าแห่งเอเชีย

น้ำตกบิ๊กไซส์ บนแก่งหินขนาดใหญ่ ที่กั้นเส้นทางไหลของแม่น้ำโขงทั้งสาย  สูงถึง 21 เมตร
คำว่า "คอน" หมายถึง  "เกาะ"   "พะเพ็ง" หมายถึง "พระจันทร์วันเพ็ญ"  ชื่อรวมกันแล้วดูหวานโรแมนติกมากๆ  “เกาะแห่งพระจันทร์วันเพ็ญ”  ยิ่งไปกว่านั้น คอนพะเพ็งยังเป็นแก่งขนาดใหญ่ที่สวยที่สุดในแม่น้ำโขงอีกด้วย  

WONDER VACATION ครั้งนี้  ให้คุณสัมผัสเสน่ห์ ต้องมนตรา “ แห่งดินแดนลาวใต้ “
WONDER  สุดๆ กับไนแองการ่าแห่งเอเชีย “น้ำตกคอนพะเพ็ง”
น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ที่สุดแห่งนครจำปาสัก

 

ชื่นชมธรรมชาติที่สวยงาม   สัมผัสวัฒนธรรม ที่น่าหลงใหล  อารยธรรมโบราณ และ  มรดกโลก 
ที่ปราสาทหินวัดพู  ปราสาทบนเนินเขา  เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญที่สุดแห่งนครจำปาสัก

 

ล่องเรือสัมผัส “มหานทีสี่พันดอน”
ลัดเลาะสู่เกาะแก่ง ชมความยิ่งใหญ่ของแก่งหิน และ “น้ำตกหลี่ผี”

 

“น้ำตกตาดเยือง”
ชมวิวที่อุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ สายน้ำจากผาสูง  แห่งเมืองปากซอง

 

เดินไปอีกนิด   จะได้พบกับน้ำตกคู่แฝด “น้ำตกตาดฟาน”   

ที่ไหลมาจากภูเขาเทวดา  2 แห่ง และตกลงมารวมกันด้วยความสูง  120 เมตร

 

จุดหมายของ  Wonder Vacation  ยังไม่หมดเท่านี้  เพราะเราจะพาทุกคนเดินทางต่อ มาที่ อุทยานน้ำตกตาดผาส้วม  ที่เมืองบาเจียง  คำว่า “ส้วม” ของลาว หมายถึง ห้องนอนของเจ้าบ่าว-เจ้าสาว หรือห้องหอ และเขาบอกว่า ที่นี่  เป็นต้นตำนานวรรณกรรมรักสามเส้าของนางมะโรง ท้าวบาเจียง และ ท้าวจำปาสัก

 

มาถึงลาวใต้ทั้งที เราก็ต้องพาไปชมวิถีชีวิตชาวบ้าน  ชนเผ่าพื้นเมืองของที่นี่
ที่พวกเค้ายังคงอนุรักษ์วิถีพื้นบ้านได้เป็นอย่างดี

พร้อมเก็บกระเป๋า ไป Vacation กับเราแล้วหรือยัง  

ไม่ต้องจองตั๋วเครื่องบิน  หรือ ที่พัก
แค่ คลิกที่นี่  FREE !!!  ตลอดการเดินทาง
เดินทาง 9-11 กุมภาพันธ์  2561

 

กติกา 
1. ลงทะเบียนได้ถึง19 มกราคม ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบทุกวันที่ Green Wave fanpage
** ร่วมสนุกได้อีกช่องทาง ทาง  Facebook Greenwave
2. ผู้โชคดีที่เข้ารอบ ติดตามฟังกรีนเวฟ  และโทรเข้ามาร่วมสนุกที่ 02-6658377 เมื่อได้ยินดีเจให้สัญญาณ 


หมายเหตุ *สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกสำหรับผู้ที่ไม่เคยร่วม 5 กิจกรรมดังต่อไปนี้
1. GREEN TRIP หมายเลข 82 : COLORFUL EUROPE 
2. GREEN FAN CLUB : MISTY MOUNTAIN (เขาค้อ)
3. GREEN FAN CLUB : LAMPANG SIGNATURE (จ.ลำปาง)
4. GREEN FAN CLUB :  ฮัลโหล  อโยธยา
5. GREEN FAN CLUB : OMAN EXPLORER

 

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารอบประจำสัปดาห์  8 – 12 มกราคม 2561

1. กมลวรรณ  จันทร์สายทอง 26. พินธุดิฐ กลิ่นขจร
2. กรรณตรากานต์ มหาวิจิตร 27. พิมพ์ประภัส วังน้อย
3. กิติยา ซอหิรัญ 28. เพียงฟ้า พั้วพันศรี
4. ขวัญสกุล ฉันทโรจน์ศิริ 29. ภควัฒน์  ศิริพฤกษ์
5. คณิน  เอี่ยมอุดมรักษ์ 30. ภัทรวดร คุณศิริวิวัฒน์
6. จิตราภรณ์ ธาราอมรรัตน์ 31. มโน ตั้งเตรียมจิตมั่น
7. จีรวรรณ วาระประเสริฐ 32. มยุรี  อำรุงจิตชัย
8. เจษฎากร  ช้างทอง 33. รณิดา นุชประสิทธิ์
9. ชลทิพย์  พุ่มเกิด 34. รพีภัทร  ชินวรรัตนกนก
10. ฐิตินันท์  แช่มสะลี 35. วัชรินทร์  จริยาธนกิจ
11. ฐิติมา  เต็มสิทธิการ 36. วันดี จิระณรงค์ศิริ
12. ณัฐ สกลชัย 37. วินนา  พวงมาลัย
13. ต้องรักษ์  รัตนพงศ์สิทธิ์ 38. วิริฒิพา เก็บนิล
14. ธัญญรัศม์  มูลเดช 39. วิศรุตม์  สีวิใจ
15. ธันวา ชูสุทธิสกุล 40. วุฒิชัย คำสิงห์
16. นฤมล นันทนาชัย 41. ศิริวรรณ  วรรณพฤกษ์
17. นัทธพัชญ์ ยี่วิริยะกุล 42. ศุภธิติ  การัยภูมิ
18. นุจรี พูลผกา 43. สโรจน์ สังวาลวร
19. บุษราคัม  รังสิตพล 44. สาธิต  ศรีสุขล้อม
20. เบญจมาภรณ์ บุตรดี 45. สุปรดา  รักคำ
21. เบญจวรรณ ตั้งดำรงรัตน์ 46. อรวรรณ หงษ์สุวรรณ
22. ประภัสสร อ่วมมีเพียร 47. อัฐวุฒิ แม้นพิกุลแก้ว
23. ประภาภรณ์  สกุลพาณิชย์ 48. อาพรรณชนิตย์  รักษาสัตย์
24. ปราโมทย์  หล่อกมลชัย 49. อิสรา  โพธาวรรณ
25. ปัฐมาพร ตาลศรี 50. ไอลดา  คุรุรัตน์

 

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารอบประจำสัปดาห์  15 – 19 มกราคม 2561

1. กิตติชัย ทั่วด้าว 26. สุภาภรณ์ คงเส้ง
2. ศิริลักษณ์ คำเพราะ 27. สิริพร ลลิตนันทวงศ์
3. สุอาภรณ์ พวงมาลัย 28. พิมพ์พิชา สายบัวต่อ
4. สุภัคชญา ปริยากรวาทิน 29. ศรีพร กิตติธรรม
5. สุชาฐิณี พยุงภร 30. ยุวดี รุจิพัชรกุล
6. ขวัญชัย รอดกูล 31. อัญชลี เต็กศรี
7. อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา 32. ภคมณ สวาทะนันทน์
8. วิภาภรณ์ ลลิตประภาไพศาล 33. สาโรจน์ เที่ยงวงษ์
9. เกศรา ธีรวณิชพันธุ์ 34. เณรัชฌา คชลี
10. ไอรินทร์ อารยารุจิโรจน์ 35. เกรียงศักดิ์ ยิ้มศิริ
11. ภพภร สถิรสถาพรโชติ 36. ตริตาภรณ์ พีระบูล
12. อักษร แจ้งแสงทอง 37. จิระชา มีศรี
13. จีรภา ขำเพ็ง 38. วีณา ไลชาติกุล
14. สมพร กิตติสิริเวทย์ 39. ธิดารัตน์ ศรีทิพย์สุโข
15. อนุชาญ สำรี 40. วรรณฤดี ชั้นศิริ
16. บัวบูชา กมลเศรษฐ์ 41. กาญจนา แก้วรี
17. ศิริลักษณ์ จำรัสศรี 42. กรรณิการ์ สมานมิตร
18. แทน พานรอง 43. สุพจร โยมา
19. สุนทรีย์ สะสีสังข์ 44. กัญชลิตา เกตุทัพ
20. ชาติชาย ศรีสาโรช 45. กรสุภา วงศ์ธิดาภา
21. สุดา องค์สุนทรชัย 46. สุนนท์อร ไตรปิฎก
22. อธิปพัฒน์ พงษ์เดชคุณานนท์ 47. จักรกฤษ์ ศรีแก่วิน
23. สมคิด ถวิลวิศาล 48. อภิญญา เพชรประเสริฐผล
24. ประไพศรี เก็ตสะวา 49. ปวีณา บุญกระพือ
25. วรวรรณา รัตนเลิศธาดา 50. ภาวณา วงศ์อยู่

 

RELATED WONDER VACATION
GREENWAVE